•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Op weg naar nog passender behandelplan voor elke patiënt

Print 
25 juni 2020

​​​​​​​​​Heeft het structureel beschikbaar maken en meewegen van extra informatie over patiënten invloed op de WNOV-behandeladviezen en de uiteindelijke behandelkeuze? Momenteel wordt dat getoetst binnen het project Passend behandelplan hersentumoren. Het gaat daarbij om informatie over het fysieke, sociale, psychologische en dagelijks functioneren van de patiënt. Als de definitieve diagnose is gesteld, worden de doelen en voorkeuren van de persoon expliciet in kaart gebracht.

Gezondheidssituatie, doelen en voorkeuren: beïnvloeden ze het behandeladvies en de behandelkeuze?

Tijdens het multidisciplinaire overleg van de tumorwerkgroep neuro-oncologie van 13 mei jl. werd deze extra informatie voor het eerst gestructureerd en gestandaardiseerd gepresenteerd. Zo konden de specialisten het behandelplan van de betreffende hersentumorpatiënt bespreken op basis van de gebruikelijke gegevens én zijn gezondheidssituatie. Een mooie mijlpaal op weg naar een nog passender behandelplan voor iedere patiënt.

Internist ouderengeneeskunde drs. Suzanne Festen publiceerde in 2019 de resultaten van een onderzoek naar het meewegen van informatie over de gezondheidssituatie, doelen en voorleuren bij ouderen met kanker. Daaruit bleek dat dit bij meer dan 25% van deze patiënten leidde tot aanpassingen in het behandeladvies. Of dit bij de patiënten van de neuro-oncologie ook zo zal zijn, zal de komende tijd blijken.

Meer informatie

Passend behandelplan hersentumoren is een project binnen het programma Naar regionale oncologienetwerken. Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Floor van Nuenen: Contact. Of kijk op deze site.