•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

GPS-center voor hypofyse- en schedelbasistumoren

Print 
16 juli 2019

Met de bestuurlijke fusie willen de schedelbasis- en hypofysewerkgroep de complexe zorg (3e - en 4e -lijn) die het UMCG biedt voor deze zeldzame tumoren steviger positioneren. Het bestuur van het nieuwe GPS-center bestaat uit:

  • ​dr. Gerrit van den Berg, internist-endocrinoloog 
  • prof. dr. Marc van Dijk, neurochirurg 
  • dr. Fons van den Bergh, radiotherapeut-oncoloog


MDO’s blijven zelfstandig​

De multidisciplinaire overleggen (MDO’s) van de werkgroepen blijven wel zelfstandig functioneren. Dat betekent dat er nog steeds een MDO schedelbasistumoren en een MDO hypofysetumoren is. Daarin zijn uiteraard alle noodzakelijke disciplines om deze tumoren te diagnostiseren en te behandelen vertegenwoordigd.​

Waarom een gezamenlijk be​​s​​tuur?

De Schedelbasiswerkgroep en de Werkgroep Hypofysetumoren zijn tot de conclusie gekomen dat een sterke gezamenlijke profilering kansen biedt. Dit op basis van de trend in het volume en de overlap in werkzaamheden en in personele bezetting van beide groepen. Zo ontstond het plan voor een gezamenlijk bestuur.​

Zichtbaarheid v​​ergroten

Als GPS-center willen de werkgroepen hun zichtbaarheid vergroten. Verwijzers en patiënten moeten weten dat zijn in het UMCG terecht kunnen voor de complexe zorg die nodig is bij hypofyse- en schedelbasistumoren. Concreet bereidt het bestuur momenteel gezamenlijke online informatie en een internationaal congres voor. Dit congres is op 4,5 en 6 maart 2020 in het UMC Groningen.