•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Financiering mdo 2.0

Print 
25 juni 2020

​​Met de regionalisering van de oncologische zorg verandert ook het multidisciplinair overleg (mdo). Veel kankerpatiënten worden besproken in een regionaal mdo, of zelfs in een regionaal of landelijk expertpanel. Zorgverleners besteden tijd aan deze overleggen, maar daar is op dit moment geen aparte vergoeding voor.

Stakeholders betrekken

Vanuit het Citrien-programma Regionale Oncologienetwerken werken we aan adequate financiering van deze bovenlokale vormen van overleg. Dit is een onderwerp waar veel partijen iets over te zeggen hebben. De belangrijkste stakeholders zijn direct betrokken bij een gezamenlijke verkenning van het probleem en de oplossingsrichtingen. 

Ineke Middelveldt, themamanager waardegedreven financiering, en Bas Geerdes, medisch manager bij IKNL, vertellen in het jongste nummer van ‘Oncologie up to Date’ over het gezamenlijke project Financiering van MDO 2.0, het belang ervan en de denkrichtingen. Lees hier het hele a​rtikel.

Ons Citrienfondsproject draagt bij aan het bredere project MDO 2.0 waarin meerdere partijen samenwerken om het mdo van de toekomst te ontwerpen.

Meer weten?

Neem contact op met Ineke Middelveldt via i.middelv​Contact