•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Een bloemetje in de brievenbus voor de beste zorg voor jongvolwassenen met kanker

Print 
03 februari 2021

​Kanker op je twintigste is écht wat anders!

Ieder jaar in januari fleuren ze ziekenhuizen door het hele land op: verkoopkramen gevuld met kleurrijke hyacinten voor het goede doel. Met de opbrengst wordt cruciale leeftijdsspecifieke zorg gerealiseerd voor jonge mensen met kanker, ofwel AYA’s. Dit jaar zijn ziekenhuizen te druk voor verkoopkramen. Naast de coronazorg doen zij alles om de kankerzorg overeind te houden.
Koop daarom dit jaar uw bosje hyacinten op de website van bloomgift.

Hyacinten voor AYA; de HAYAcinten verkoop actie

Jongvolwassen mensen die tussen de 18 en 35 jaar kanker krijgen, worden AYA’s genoemd. Kanker op deze leeftijd is zeldzaam, het treft jaarlijks rond de 2.700 jonge Nederlanders. Van hen overlijdt 20%. De diagnose zet de wereld van deze AYA’s op z’n kop. In de bloei van hun leven worden zij geconfronteerd met ingrijpende veranderingen op lichamelijk, emotioneel, sociaal en maatschappelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan verlies van vruchtbaarheid, onderbreken van studie, (blijvende) arbeidsbeperkingen en angst voor terugkeer van ziekte. Deze jonge mensen hebben unieke medische en psychosociale kenmerken. Passende AYA-zorg speelt in op de behoefte van elke AYA en verbetert de kwaliteit van leven.

Leeftijdsspecifieke AYA-zorg

Het AYA Zorgnetwerk, een samenwerkingsverband van de 7 UMC’s, het AvL en algemene ziekenhuizen, levert leeftijdsspecifieke zorg aan jongvolwassenen met kanker.
Er is veel geld nodig om alle AYA’s in Nederland AYA-zorg te kunnen bieden, zorgverleners op te leiden en wetenschappelijk onderzoek te doen. Tot op heden is er weinig structurele financiering voor deze cruciale activiteiten. Daarom zetten hyacintenkwekers, bloemenveiling Royal FloraHolland en Plantion zich in voor de jaarlijkse hayacintenactie. De opbrengst van de verkochte bloemen en bollen komt ten goede aan het AYA Zorgnetwerk.

Online hyacintenverkoop via Bloomgift

In 2021 slaat het AYA Zorgnetwerk voor ’t eerst de handen ineen met online bloemen en planten verrassingswebshop Bloomgift. Van 25 januari tot 25 februari biedt Bloomgift prachtige bol- en snijhyacinten aan in de webshop van Bloomgift.

“AYA-zorg is voor mij bepalend geweest. Zonder deze zorg had ik de behandeling, zowel fysiek als mentaal, beslist niet zo goed kunnen doorstaan. Tevens had ik mijn leven nooit weer zo snel op de rit gekregen.”
Lees het verhaal van Lara en dat van andere AYA’s  op de website van AYA Zorgnetwerk.

Noot voor de redactie

Neem voor vragen over kankerzorg gericht op jongvolwassenen contact op met Dr. Eveliene Manten-Horst, directeur Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk: 06 117 768 74
Voor vragen over de Hyacintenactie voor AYA kunt u terecht bij Mieke Schreuder, coördinator Nationale Hyacintenactie voor AYA: 06 542 904 94. Kijk ook op de website van AYA Zorgnetwerk.