•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Multidisciplinaire behandelteams

Print 
​​​

​Samen werken aan de zorg voor kanker

Voor het onderzoek en de behandeling van kanker zijn per soort kanker multidisciplinaire teams (tumorwerkgroepen) samengesteld. Deze teams bestaan uit specialisten van verschillende afdelingen. De tumorwerkgroepen vormen de basis voor het UMCG Comprehensive Cancer Center (CCC). Links vindt u informatie over de verschillende tumorwerkgroepen.

Multidisciplinair overleg

Als een patiënt is doorverwezen naar één van de poliklinieken van het CCC volgen vaak één of meerdere (aanvullende) onderzoeken om een diagnose te kunnen stellen. De onderzoeksuitslagen worden tijdens een multidisciplinair overleg besproken, waarna voor elke patiënt een individueel behandelplan wordt gemaakt.

Regionale samenwerking

De missie van het UMCG Comprehensive Cancer Center is om patiënten met kanker een volledig geïntegreerd zorgpakket van de hoogste kwaliteit te bieden, waar nodig in samenwerking met regionale partners. Patiëntenzorg is zodanig geïntegreerd met onderzoek, innovatie, ontwikkeling van nieuwe behandelingen, onderwijs en opleiding dat zij met elkaar samenhangen en elkaar versterken. De kwaliteit van onze zorg wordt gemeten en is transparant voor alle belanghebbenden.​​