•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onze hoofd-halskankerzorg

Print 

​​​​​Het behandelteam hoofd-halskanker van het UMCG geeft zorg op maat en werkt volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Complexe hoofd-halskankerzorg

Het hoofd en de hals zijn kwetsbaar. Organen die belangrijke dingen regelen, zoals ademhalen, slikken, praten, proeven, horen, ruiken en zien, liggen hier dicht ​​bij elkaar. Een behandeling van een tumor in het hoofd-halsgebied kan deze functies en het uiterlijk beïnvloeden en is daardoor ingewikkeld. Er is veel kennis en ervaring voor nodig.​

In Nederland is daarom afgesproken dat 8 gespecialiseerde centra alle hoofd-halskankerpatiënten behandelen. Om ervoor te zorgen dat elke patiënt zo goed maar ook zo snel mogelijk behandeld kan worden, werken deze centra samen met zogenaamde ‘preferred partners’. Het UMCG 1 van deze centra met het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) als preferred partner. Alle patiënten met hoofd-halskanker in Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel​ worden verwezen naar het UMCG of het MCL.​

Het UMCG houdt zich onder andere bezig met:

  • robotchirurgie waarmee we preciezer kunnen opereren. Met de Da Vinci-robot kunnen we tumoren weghalen en daarbij belangrijke organen minder beschadigen. Daardoor is de behandeling minder zwaar voor een patiënt.kaakreconstructies die worden voorbereid met 3D-beelden en 3D-geprinte mallen en implantaten. Dankzij deze technieken kunnen we de operatie veel beter voorbereiden en voorspellen, waardoor de kans op een succesvolle operatie groter is. Het UMCG doet zo’n 20 van deze operaties per jaar.
  • de modernste bestralingstechnieken waarmee een tumor preciezer kan worden bestraald, zoals protonentherapie.

Verder is het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van hoofd-halskanker. Dit betekent dat de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ​het UMCG heeft aangewezen als expert in deze zorg.

Protonentherapie bij hoofd-halskanker

Hoofd-halstumoren liggen dicht bij of in belangrijke organen, zoals de keel. Bestraling kan er dan voor zorgen dat iemand later last krijgt van slikproblemen en een droge mond. Vooral als de stralingsdosis op de slikspieren, de speekselklieren en de mondholte met ‘gewone’ bestraling, dus fotonen, hoog is. Bestraling met protonen kan in sommige gevallen zorgen dat er minder straling op deze organen komt, waardoor de kans op deze problemen kleiner is.

Wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG doet wetenschappelijk onderzoek naar kanker en de behandeling ervan. Bijvoorbeeld hoe we bijwerkingen, zoals slikklachten, ondervoeding en beschadiging van de speekselklier, kunnen voorkomen. Maar we werken ook aan de ontwikkeling van betere spraakprotheses, implantaten en stomakleppen. En we onderzoeken hoe we kwetsbare en oudere patiënten zo goed mogelijk kunnen behandelen. Dit alles om de kwaliteit van leven van mensen die behandeld zijn voor kanker in het hoofd-halsgebied te verbeteren. Ook doet het UMCG onderzoek naar​​:

  • verschillende beeldvormende technieken om hoofd-halskanker beter zichtbaar te maken bij het vaststellen en behandelen ervan, bijvoorbeeld narrow band imaging (NBI) en beeldgeleide chirurgie
  • verschillende bestralingstechnieken om de straling om te zorgen voor minder straling op gezond, bijvoorbeeld stamcelsparende intensiteitsgemoduleerde radiotherapie (IMRT) en protonentherapie
  • moleculaire en genetische veranderingen in hoofd-halstumoren om beter te kunnen voorspellen op welke behandeling de kankercellen wel of juist niet reageren

Samenwerken voor de beste zorg

De Nederlandse Werkgroep voor ​Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) is een stichting waarin de 8 centra en hun preferred partners met elkaar samenwerken. In dit netwerk kan onder andere kennis gedeeld worden. Het NWHHT heeft ook meegewerkt aan landelijke richtlijnen voor hoofd-halskankerzorg, om de kwaliteit van deze zorg hoog te houden.

Verwijzen

Artsen kunnen patiënten die (mogelijk):


hebben, verwijzen naar het UMCG.