•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Werkgroep Colorectale tumoren

Print 

De werkgroep Colorectale tumoren van het UMCG is een multidisciplinaire werkgroep van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de diagnostiek, behandeling en de nazorg van patiënten met kanker in de dikke darm en het rectum.

De werkgroep heeft geen formele, beleidsbepalende status maar vindt het belangrijk om vanuit kennis van de praktijk, zowel beleidsadviserend als –uitvoerend te werken aan optimale patiëntenzorg voor patiënten met een colorectale tumor. Beleidsadviezen worden zowel gevraagd als ongevraagd verstrekt aan de eigen afdelingsbesturen als ook aan de voorzitter van de sector Oncologie van het UMCG. Naast de patiëntenzorg houden de leden van de werkgroep zich ook bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van colorectale tumoren.