•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Chemoradiatie

Print 

Chemoradiatie is een combinatie van bestraling en chemotherapie. U krijgt deze 2 behandelingen tegelijkertijd. Door de chemotherapie reageren de kankercellen nog beter op de bestraling.

Wanneer geven we chemoradiatie?

We geven deze behandeling bij verschillende kankersoorten:


Verloop behandeling

Bij chemoradiatie krijgt u in dezelfde periode bestraling en chemotherapie. Hoeveel behandelingen u krijgt en hoelang de totale behandeling duurt, verschilt per kankersoort en per persoon.

Bijwerkingen

De bijwerkingen verschillen per persoon en hangen af van het soort chemotherapie en de plek die wordt bestraald. Algemene bijwerkingen als vermoeidheid en misselijkheid komen vaak voor. Als we chemotherapie én bestraling tegelijk geven, kan de chemotherapie de bijwerkingen van de bestraling erger maken.

We bespreken welke bijwerkingen u kunt krijgen en hoe we deze kunnen voorkomen of verminderen. Bijvoorbeeld met medicijnen.

Controle

U maakt na uw laatste behandeling afspraken over controles. Deze controles doen we om het effect van de chemoradiatie te beoordelen, eventuele bijwerkingen te behandelen en in de gaten te houden of u goed herstelt. Hoe vaak, hoelang en bij wie u onder controle blijft, hangt af van uw situatie.

Soms beoordelen we in de tussentijd het effect van de behandeling. U krijgt dan bijvoorbeeld een CT-scan na een aantal maanden, of een onderzoek naar tumormarkers. Of u komt voor controle. We bespreken van tevoren met u of, wanneer en hoe dit bij u gebeurt.

Voorbereiden

U krijgt een brief en informatie van ons waarin staat hoe u zich op de behandeling voorbereidt.