•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Deelname aan research

Print 

​Zoals in alle academische ziekenhuizen wordt ook in het Tuberculosecentrum medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit onderzoek kan gericht zijn op het vinden van betere methoden om een ziekte vast te stellen of te behandelen, of op het verwerven van meer inzicht in de werking van het lichaam en ziekteprocessen. Vaak is dergelijk onderzoek alleen mogelijk met de medewerking van patiënten. Soms is wetenschappelijk onderzoek erop gericht om achteraf vast te stellen of de behandeling die iemand heeft gekregen succesvol is geweest. We noemen dit ‘retrospectief onderzoek’.

Alle opgenomen patiënten zullen worden gevraagd om mee te werken aan retrospectief onderzoek. Als de informatie voldoende is, kan er besloten worden om toestemming te geven voor gebruik van de geanonimiseerde gegevens.

Er vinden ook onderzoeken plaats waarbij de patiënten wordt gevraagd om een actieve bijdrage te leveren. Hierover zal uitgebreide informatie worden gegeven en ook toestemming worden gevraagd. Veiligheid van de patiënten staat altijd voorop.

In sommige gevallen kan met behulp van individuele patiënten ook de kennis van tuberculose vergroot worden zonder dat dit in de vorm is van een onderzoek. In deze gevallen zal dit ook besproken worden en toestemming worden gevraagd.