•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Gedurende de opname

Print 

​Start van de behandeling

De arts stelt een behandelplan op en de verpleging maakt een zorgplan. Er is dagelijks overleg tussen de arts en de verpleging waarbij alle patiënten worden besproken, echter de arts komt niet dagelijks bij de patiënten langs.
In de loop van de eerste dagen zullen ook andere disciplines waaronder de activiteitenbegeleider, diëtist, fysiotherapeut en maatschappelijk werker kennismaken met de patiënt.
De arts is hoofdbehandelaar en zal overleggen wanneer er met de behandeling kan worden gestart en op welke termijn er evaluatiegesprekken plaatsvinden. De duur van de opname hangt samen met een aantal factoren zoals het verloop van het herstel maar ook van mogelijkheden voor doorbehandeling in de thuissituatie. Een keer per week is er een multidisciplinair teamoverleg waarbij de patiënten worden besproken.

Dagstructuur

Iedere ochtend wordt er ontbeten tussen 8 en 9 uur in een van de dagverblijven. De voedingsassistent brengt de patiënten die in isolatie verblijven hun ontbijt. Om 9 uur is de eerste medicijnronde. Doordeweeks is er om 10 uur meestal een vaste activiteit, zoals zwemmen, tuinieren of boodschappen doen. Rond 12 uur is de gezamenlijke lunch, gevolgd door de tweede medicijnronde om 13 uur. Tussen de maaltijden door is het buffet ook geopend. Dagelijks wordt er om 14 uur een wandeling gemaakt in de omgeving. Vanaf 17 uur wordt de warme maaltijd aangeboden. Om 18 uur en om 22 uur zijn de overige medicijnrondes. Tussen de maaltijden en medicijnrondes door worden er regelmatig (sport en spel) activiteiten georganiseerd.