•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Einde opname

Print 

Uiteindelijk is het doel dat de behandeling succesvol verloopt. Er wordt naar gestreefd om dit na opname in het Tuberculosecentrum in de thuissituatie af te ronden. Hiervoor is het noodzakelijk dat aan bepaalde criteria is voldaan.
De belangrijkste criteria zijn of iemand de medicijnen goed verdraagt en of behandeling in de thuissituatie voortgezet kan worden. Verder is het belangrijk dat de algemene lichamelijke conditie en de voedingstoestand voldoende zijn.