•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Transplantatieverpleegkundigen: GTC-V

Print 
​​​​​​​​​​

De werkgroep GTC-V bestaat uit verpleegkundigen vanuit alle transplantatieafdelingen in het UMCG. Het doel van de werkgroep is het verbeteren van de kwaliteit van verpleegkundige zorg aan transplantatiepatiënten. De werkgroep draagt hieraan bij door:

  • het delen van kennis en ervaring binnen de verschillende transplantatieafdelingen
  • het bevorderen van onderwijs
  • het organiseren van een jaarlijks minisymposium
  • het motiveren en informeren van collega’s van de verschillende afdelingen
  • het signaleren en bespreekbaar maken van knelpunten
  • het stimuleren van onderzoek
  • het fungeren als aanspreekpunt binnen en buiten het UMCG

Bestuur

Voorzitter:
Danielle Gosker-Epskamp

Secretaris: 
Rianne Cnossen-Bosma

Algemeen bestuurslid:
Froukje Kooistra- Hietkamp