•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Revalidatie na transplantatie

Print 

​​​​​In 2016 is vanuit het UMCG Transplantatiecentrum een revalidatieprogramma ontwikkeld in samenwerking me​​​t het Centrum voor Revalidatie Beatrixoord in Haren. Dit programma wordt tussen de drie en zes maanden na transplantatie aan de getransplanteerden aangeboden. In onderstaand filmpje van RTV Noord geeft één van de deelnemers aan hoe zij de revalidati​e heeft ervaren.


​​Het revalidatieprogramma is aangepast op het 'nieuwe' leven van de getransplanteerde. Door zijn of haar ziekte heeft een getransplanteerde zich vaak jarenlang niet kunnen inspannen en bewegen volgens de norm, laat staan dat er sprake kon zijn van sporten. Na transplantatie moet hij of zij op zoek naar een nieuwe balans. Ook al functioneert het getransplanteerde orgaan goed, vaak herstelt het fysiek functioneren zich maar tot 50% van normaal. Tevens is men er niet meer aan gewend de grenzen te verkennen bij lichamelijke activiteiten zoals bewegen en sporten. Dit vraagt om een specifieke begeleiding door specialistische professionals.

In het revalidatieprogramma zoals wij dat aanbieden wordt niet alleen de begeleiding geboden door fysiotherapeuten van het transplantatiecentrum, maar wordt ook de 'eigen' fysiotherapeut betrokken; hierdoor kan de begeleiding en de revalidatie ook na afloop van het programma doorgezet worden in de eigen woonomgeving.

In de afgelopen anderhalf jaar hebben 61 (jong)volwassen getransplanteerden het revalidatieprogramma doorlopen bij wijze van een pilot. Het programma werd begeleid door paramedici en artsen van het UMCG en het Centrum voor Revalidatie Beatrixoord.

De reacties van de deelnemers èn behandelaars zijn heel pos​itief. De eerste resultaten laten een enorme verbetering zien in fysieke conditie en beweeggedrag. Eén van de getransplanteerden vertelde in een interview: "Er is een leven vóór Haren en een leven ná Haren".

Op grond van deze resultaten willen we graag de pilot voortzetten waarbij we ook onderzoek doen om te kijken welke revalidatietherapie het beste kan worden ingezet.  

Revalidatie in vergoedingenpakket

De pilot in Beatrixoord is nodig omdat een revalidatieprogramma na transplantatie vooralsnog niet wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Aan de hand van de pilot moet worden aangetoond dat het volgen van een dergelijk revalidatieprogramma effectief en zinvol is voor getransplanteerden.

De effecten van het revalidatieprogramma na transplantatie worden tijdens de pilot uitgebreid op wetenschappelijke wijze door de betrokken zorgprofessionals in kaart gebracht.​​

De volgende stap is dat het UMCG Transplantatiecentrum met deze wetenschappelijke onderbouwing in gesprek gaat met de zorgverzekeraars, om zodoende de revalidatie na transplantatie structureel in het vergoedingenpakket te krijgen.​