•  NL 
  • Login medewerkers

Research

Print 

Transplantatie is een multidisciplinaire behandeling waarbij specialisten uit verschillende vakgebieden nauw samenwerken. Transplantatie is geenszins meer een experimentele behandeling en acceptatie criteria voor donoren en ontvangers worden steeds verder opgerekt. 

Teneinde een optimale behandeling voor de patiënt te kunnen blijven garanderen zijn er constant verbeteringen noodzakelijk. Het UMCG kent als prominent transplantatiecentrum dan ook een aantal uitstekende onderzoeksintiatieven. Onderzoek naar verbetering van donormanagement, orgaan preservatie en regeneratie alsmede post-transplantatie problemen zoals ischemie-reperfusieschade, detectie en infectie zijn uiterst relevant voor het medische succes van een transplantatie. Langere termijn follow-up zowel in termen van transplantaat overleving als kwaliteit van leven voor de ontvanger en donor zullen in de toekomst steeds belangrijker worden omdat traditionele problemen zoals afstoting beheersbaar zijn geworden. Het meeste onderzoek wordt uitgevoerd door gespecialiseerde basiswetenschappers en klinisch onderzoekers met als aandachtpunt het orgaan van interesse. Bundeling van kennis en ervaring in een transplantatiecentrum zal leiden tot een grotere overdracht van orgaanoverschrijdende kennis. Hierdoor zal de vertaling van basiskennis naar klinische toepassingen versneld worden alsmede de mogelijkheden voor valorisatie verhoogd worden.

In de PDF onderaan deze pagina figuur wordt grafisch weergegeven welke fases herkend kunnen worden bij een transplantieprocedure. Het maakt ook duidelijk dat de verschillende fases onderling een duidelijke afhankelijkheid hebben en dat de verschillende schakels in de keten van elkaar afhankelijk zijn.