•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Research

Print 

​Transplantatie is een multidisciplinaire behandeling waarbij specialisten uit verschillende vakgebieden nauw samenwerken.

Om een optimale behandeling voor de patiënt te kunnen blijven garanderen zijn er constant verbeteringen nodig. Het UMCG kent als prominent transplantatiecentrum dan ook een aantal uitstekende onderzoeksinitiatieven. Dit onderzoek richt zich op:

  • de donor en het donororgaan, zoals bijvoorbeeld verbetering van donormanagement, orgaanpreservatie en –regeneratie
  • de periode na transplantatie, zoals ischemie- en reperfusieschade, detectie en infectie.

Ook de follow-up op lange termijn voor transplantaatoverleving én kwaliteit van leven voor de ontvanger en de levende donor, krijgen steeds meer aandacht omdat traditionele problemen zoals afstoting beheersbaar zijn geworden.

Het meeste onderzoek wordt uitgevoerd door gespecialiseerde basiswetenschappers en klinisch onderzoekers met als aandachtpunt het orgaan van interesse. Bundeling van kennis en ervaring in een transplantatiecentrum leidt tot een grotere overdracht van orgaanoverschrijdende kennis. Hierdoor wordt de vertaling van basiskennis naar klinische toepassingen versneld en de mogelijkheden voor valorisatie vergroot.

In de figuur hieronder ziet u de verschillende fasen van een transplantatieprocedure.


klik op de foto voor de grote versie