•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Graduate School of Medical Sciences

Print 

​Centrumgeorganiseerd transplantatieonderwijs biedt een platform voor een optimale integratie tussen onderwijs, zorg en onderzoek. Studenten worden hierdoor al vroeg in hun opleiding aangezet hun verworven kennis in de kliniek en in het laboratorium toe te passen. De recent opgerichte Graduate School of Medical Sciences met orgaantransplantatie als focus is hiervoor een uitstekende aanzet.

Kijk voor meer informatie over de Graduate School of Medical Sciences op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.