•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Wetenschappelijk onderzoek

Print 

Behalve met patiëntenzorg houdt de afdeling Radiotherapie zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek concentreert zich op drie centrale thema’s, te weten:

  1. normale weefselschade;
  2. gebruik van beeldvorming in de radiotherapie;
  3. radiotherapie met protonen.


Daarnaast participeert de afdeling Radiotherapie in een aantal (inter)nationale multicentrische studies.

UMCG Researchcode

De UMCG Researchcode biedt onderzoekers en hun begeleiders gedragsregels voor het correct en ethisch handelen bij medische wetenschappelijk onderzoek.

Medewerkers van het UMCG vinden de Researchcode op het intranet.