•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Aanmelden nieuwe patiënten radiotherapie

Print 

Het aanmelden van nieuwe patiënten bij de afdeling Radiotherapie van het UMCG vindt vaak plaats:

 • naar aanleiding van een bespreking in een multidisciplinaire oncologische werkgroep binnen het UMCG.
 • door een medisch specialist uit het UMCG of een ander ziekenhuis.
 • in één van de andere ziekenhuizen via consulenten in de regio van het Integraal Kankercentrum (IKNL).


Patiënten kunnen telefonisch of schriftelijk worden aangemeld voor radiotherapie.

Telefonische aanmeldingen

U kunt uw patiënt telefonisch aanmelden op maadag t/m vrijdag tussen 8.30 - 16.30 uur via de telefoonnummers (050) 361 27 11 of 361 45 54. Een medewerker van de zorgadministratie verbindt u dan door met de dienstdoende radiotherapeut-oncoloog.
Een patiënt die al bekend is, kunt u uiteraard het beste bespreken met de (eerdere) behandelend radiotherapeut-oncoloog.

Schriftelijke aanmeldingen

Als u een patiënt schriftelijk aanmeldt, vragen wij u alle gegevens (zie onderstaand 'Benodigde gegevens voor aanmelding') direct mee te sturen.
Na het aanmelden van een patiënt wordt deze schriftelijk opgeroepen voor een eerste consult. Wij streven ernaar dit eerste consult binnen 10 kalenderdagen te laten plaatsvinden.

Als aansluitend aan het eerste consult ook de eerste voorbereidingen voor de behandeling worden getroffen, ontvangt uw patiënt hierover, samen met de uitnodigingsbrief, de noodzakelijke schriftelijke informatie.
Bij het eerste consult informeert de radiotherapeut-oncoloog uw patiënt over het doel van de behandeling, het aantal bestralingen, de bijwerkingen van de bestraling op korte- en op lange termijn en over de voorbereiding op de radiotherapie.
Daarnaast ontvangt uw patiënt afspraken voor de voorbereidingen en de startdatum van de behandeling.
Onmiddellijk na het eerste consult wordt de huisarts schriftelijk op de hoogte gesteld van de startdatum van de radiotherapie. In deze brief staat ook de behandelend arts vermeld, met wie u bij vragen of problemen contact kunt opnemen.  

Benodigde gegevens voor aanmelding

Als de aanmelding voor radiotherapie akkoord is, vragen wij u binnen twee dagen (zie ook Informatie over doorstroomtijden)de volgende gegevens te sturen:

 • een verwijsbrief met daarin de relevante medische voorgeschiedenis en huidige problematiek;
 • kopieën van pathologieverslagen;
 • kopieën van operatieverslagen;
 • kopieën van röntgenverslagen;
 • verslaglegging van het multidisciplinair overleg;
 • beeldvormende diagnostiek op cd-rom in DICOM-formaat.


Wij ontvangen bovenstaande gegevens graag op het volgende postadres:

Afdeling Radiotherapie UMCG
HPC DA30
Postbus 30.001
9700 RB Groningen