•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

AIOS op de afdeling Radiotherapie van het UMCG

Print 

De afdeling Radiotherapie van het UMCG verzorgt voor de regio Groningen/Drenthe de radiotherapeutische behandeling van patiënten. De afdeling heeft twee behandellocaties: Groningen en Emmen.

Radiotherapie is een specialisme waarin hoogwaardige techniek samenkomt met uitgesproken menselijke aspecten: van het begeleiden van patiënten met kanker tot intensieve samenwerking met andere specialisten binnen een complexe oncologische wereld. Dit in een universitair medisch centrum met oncologie als een van de speerpunten.

Tien opleidingsplaatsen

Op de afdeling Radiotherapie van het UMCG zijn tien opleidingsplaatsen voor arts-assistenten die worden opgeleid tot radiotherapeut-oncoloog beschikbaar. Deze opleiding is in clusterverband samen met het Radiotherapeutisch Instituut Friesland te Leeuwarden (RIF). Detachering gedurende één jaar bij het RIF maakt onderdeel uit van de opleiding.

De opleiding tot radiotherapeut-oncoloog duurt vijf jaar en is opgedeeld in verschillende modules, waarin alle oncologische aandachtsgebieden aan bod komen conform de opleidingseisen van de RGS.
Een AIOS heeft de verantwoordelijkheid over eigen patiënten onder supervisie van een radiotherapeut-oncoloog. Dit houdt in dat de AIOS zowel de indicatiestelling, de intake, de voorbereidingen voor de behandeling en de controles van de patiënt in toenemende mate zelfstandig uitvoert.

Naast de modules op de afdeling zelf is er een klinische stage van zes maanden op de afdeling Medische Oncologie van het UMCG en een beeldvormende stage van 3 maanden op de afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming van het UMCG. Daarnaast bevat de opleiding een 'vrij deel', dat gebruikt kan worden voor wetenschappelijke vorming en/of verdieping in een klinisch thema.

In totaal is 20% van de opleidingstijd gereserveerd voor theoretisch onderwijs. Het interne onderwijs ('gestructureerd cursorisch onderwijs') op de afdeling Radiotherapie van het UMCG beslaat één dagdeel in de twee weken. Naast het interne onderwijs nemen de AIOS deel aan het landelijk georganiseerd onderwijs ('onderwijsdagen'), aan diverse cursussen van de Nederland Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), aan een IRS- cursus (stralingsbeschermingsonderwijs), aan een internationaal congres en aan diverse cursussen georganiseerd door de European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO).

Meer informatie over de opleiding tot radiotherapeut-oncoloog, inclusief een uitgebreid opleidingsplan, is te vinden op de website van de NVRO (kies: Opleiding en Onderwijs).

Voor informatie en aanmelding, neem je contact op met de opleider dr. Mart Heesters, telefoonnummer (050) 361 93 82 (secretariaat).