•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opleiding tot radiotherapeutisch laborant

Print 

Een radiotherapeutisch laborant heeft de studie HBO - Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) gevolgd. Het is een vierjarige, veelzijdige studie waarin je alles leert over de beeldvorming en behandeling bij radiodiagnostiek, radiotherapie, nucleaire geneeskunde en echografie.
De studie HBO-MBRT heeft een competentiegericht onderwijsprogramma. Competentiegericht wil zeggen dat de opleiding zo is ingericht dat de studenten leren omgaan met de kernopgaven van het beroep.

Meer informatie over de studie MBRT is te vinden via de link onderaan deze pagina.

Twintigweekse stage

Op de afdeling Radiotherapie lopen twee derdejaars voltijd HBO-MBRT studenten hun twintigweekse stage. Elk studiejaar bevat twee periodes van twintig weken. De studenten krijgen een gevarieerd stageprogramma aangeboden, waarbij ze op verschillende werkplekken worden ingedeeld en waarbij de nadruk ligt op de werkzaamheden op een lineaire versneller.
Naast voltijd studenten werken er ook duaalstudenten op de afdeling. Deze studenten volgen een werk- en leertraject.

Alle studenten worden tijdens hun stage gekoppeld aan vaste werkbegeleiders. Alle werkbegeleiders hebben de basiscursus werkbegeleiding gevolgd, waarin onder andere aandacht is besteed aan leerstijlen, feedback, methodiek van werkbegeleiding en het competentiegericht onderwijs.

Voor 4e jaars MBRT studenten bestaat de mogelijkheid binnen de afdeling te werken aan hun afstudeeropdracht.

Contactpersoon: Sandra Kik, bereikbaar via Contact

Deskundigheidsbevordering radiotherapeutisch laboranten

Vanwege de toename van de complexiteit van radiotherapeutische behandelingen is het van belang, dat medewerkers doorgroeien in specialisaties en deskundigheid. Deskundigheidsbevordering van eigen personeel heeft daarom een hoge prioriteit. Hieraan wordt naast individuele programma’s door middel van klinische lessen, snuffelstages en het bijwonen van congressen en symposia invulling gegeven.

Radiotherapeutisch laboranten kunnen zich inschrijven bij het kwaliteitsregister voor paramedici.
Het kwaliteitsregister is op 7 december 1998 opgericht. Registratie in het kwaliteitsregister is niet verplicht, maar vrijwillig. 'Wanneer grote groepen paramedici zich laten registreren en periodiek herregistreren, zal de uitstraling van kwaliteitsgarantie een meerwaarde geven voor de geregistreerde paramedicus, als deskundige die voldoet aan de door zijn/haar beroepsgroep geformuleerde kwaliteitseisen.'

Meer informatie is te vinden op de site van de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR). Deze beroepsvereniging stelt zich onder meer ten doel de kwaliteit van de medische beeldvorming en radiotherapie in Nederland te verhogen.