•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Algemene plastische chirurgie

Print 

Hieronder verstaan we een breed scala aan ingrepen waarbij de verschillende onderdelen van de reconstructieve ladder worden aangewend tijdens de sluiting van postinfectieuze en bestralingsdefecten defecten of bij de reconstructie van door trauma beschadigde of door tumor aangetaste lichaamsdelen.

In multidisciplinair verband zijn we betrokken bij de reconstructie na verwijdering of bestraling van sarcomen, de reconstructie van sternumdefecten na open hartchirugie, de reconstructie na partiële of volledige vulvectomie, na exenteratie van het kleine bekken. Reconstructie na mammacarcinoom en hoofdhalstumoren vallen onder de andere themagroepen.

Kennis van de dominante bloedvoorziening van weefsels, van huidtransplantatie, tissue handling, wondgenezing en littekenvorming zijn de hoekstenen binnen dit thema. De behandeling van benigne en maligne (huid-)tumoren valt hier ook onder.

De zorg voor patiënten met brandwonden vormt in het UMCG slechts een zeer klein onderdeel van het werk binnen dit thema aangezien in het nabij gelegen Martini Ziekenhuis een brandwondencentrum gevestigd is.

Klinische speerpunten binnen het thema Algemene Plastische Chirurgie zijn decubitus en de zorg voor genderdysfore patiënten. Het UMCG en het VUMC zijn in Nederland de enige centra voor genderdysforie en er bestaat een bloeiende samenwerking tussen beide klinieken. Binnen het UMCG is een genderteam actief, waarin een van onze plastisch chirurgen meedraait.

De voorzitter van deze themagroep is drs. T.M.T. Tempelman.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram