• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers

Onderzoek door het pijncentrum

Print 

Aan het Pijncentrum van het UMCG is een Pijnkenniscentrum verbonden. Het Pijnkenniscentrum UMCG heeft, samen met de drie andere Pijnkenniscentra in Nederland (UMC St Radboud Nijmegen, Erasmus MC Rotterdam en Academisch Ziekenhuis Maastricht) als taak het beleid voor de behandeling van patiënten met pijn te optimaliseren. Dit houdt in dat onderzoek, het verspreiden, implementeren en integreren van kennis, consensusvorming en het toepassen van resultaten in de praktijk belangrijke activiteiten van de samenwerkende Pijnkenniscentra zijn.

Hieronder volgt een omschrijving van lopende onderzoeksprojecten van het Pijnkenniscentrum van het UMCG. Voor nadere informatie over de onderzoeksprojecten kunt u contact opnemen met het Pijnkenniscentrum:

  • tel. (050) 361 45 02

Theoretisch onderzoek

In samenwerking met Top Instituut Pharma, het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, het Neuro Imaging Instituut, Organon b.v. en de Universiteit van Oxford wordt gezocht naar een experimenteel neuropathisch pijnmodel. Dit onderzoek is een voortzetting van lopend onderzoek naar kwantitatief sensorische aspecten van neuropathische pijn.

Het Pijnkenniscentrum doet onderzoek naar de bruikbaarheid van het sensitisatiemodel bij patiënten met fibromyalgie. In dit onderzoek wordt samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Fibromyalgiepatiënten.

In samenwerking met het Centrum voor Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen wordt onderzoek gedaan naar de effecten die chronische rugpijn en CRPS I hebben op het voorstellen van het bewegen van het eigen lichaam.

In samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen wordt onderzoek gedaan naar ‘illness perceptions’ bij patiënten met chronische pijn.

In samenwerking met de afdeling Mondheelkunde van het UMCG wordt onderzoek gedaan naar de diagnostiek van aangezichtspijn. Met name de waarde van het gebruik van kortwerkende farmaca wordt in kaart gebracht.

Effectonderzoek

Het Pijnkenniscentrum heeft in samenwerking met de Thuiszorg, eerstelijnsfysiotherapeuten en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie het multidisciplinair programma ’Actief leven met Fibromyalgie’ ontwikkeld. Het programma wordt toegepast in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland en er zijn vergaande plannen voor implementatie in verschillende andere delen van Nederland. Het Pijnkenniscentrum doet wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van dit behandelprogramma.

Het Pijnkenniscentrum heeft een cognitief-gedragsmatige groepsbehandeling ’Leren leven met pijn’ ontwikkeld voor patiënten met chronische pijn. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van deze groepsbehandeling. In dit onderzoek wordt samengewerkt met de afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen en GGZ Friesland.

Het Pijnkenniscentrum doet onderzoek naar de effecten van psychologische behandeling in de eerste lijn bij patiënten met chronische pijn.

In samenwerking met de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de behandeling van acute radiculaire pijn in de eerste lijn.

In samenwerking met de afdelingen Neurochirurgie van het UMCG en het UMC St. Radboud wordt het effect van de nieuwe behandeling Motor Cortex Stimulatie onderzocht.

In samenwerking met de afdeling Chirurgie van het UMCG wordt onderzoek gedaan naar de effecten van pijnbestrijding bij niertransplantaties.

Het Pijnkenniscentrum neemt deel aan het landelijk onderzoek naar de effecten van neuromodulatie bij angina pectoris.

In samenwerking met het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (tandempartner van het Pijnkenniscentrum van het UMCG) wordt het patiëntenevaluatieonderzoek: ‘Towards health added values and benchmarking in pain management’ uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn vragenlijsten ontwikkeld. Een digitaal systeem gekoppeld aan het Ziekenhuis Informatie Systeem wordt geëvalueerd.

Vragenlijstonderzoek

Het Pijnkenniscentrum doet normeringonderzoek naar de Symptom Checklist-90 bij oudere (65+) chronische pijnpatiënten.

In samenwerking met de afdelingen Neurochirurgie en Revalidatie van het UMCG wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen van bewegingsangst bij patiënten met een hernia nuclei pulposi/ lumbale stenose. Er wordt onderzocht in welke mate de factorstructuur van de Tampa Scale voor Kinesiophobia gemeten bij patiënten met chronische lage rugpijn aansluit bij deze patiëntengroep.

Toegepast onderzoek

Het Pijnkenniscentrum doet onderzoek naar het gebruik en de mogelijkheden van internettoepassingen in de behandeling van pijnpatiënten.

      Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram