•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Semi arts stage

Print 

Algemeen

De afdeling pathologie in het UMCG verricht met 13 pathologen en ca. 13 artsassistenten in opleiding de weefsel- en celdiagnostiek van het UMCG en huisartsenpraktijken.

Jaarlijks worden ca. 34000 histologische en ca. 15000 cytologische preparaten beoordeeld. Voor de meeste patiënten is de pathologische uitslag doorslaggevend voor het vervolg van hun diagnostisch en therapeutisch traject. In die zin vervult de pathologie dus een spilfunctie in de diagnostiek en vaak is de pathologische uitslag van doorslaggevend belang voor de verdere behandeling van patiënten. Deze centrale rol van de patholoog komt vooral tot uitdrukking tijdens de participatie aan multidisciplinaire overlegstructuren.

Ongeveer tweederde van de casuïstiek heeft betrekking op oncologische patiëntenzorg. De rest heeft betrekking op ontstekingsziekten en andere goedaardige afwijkingen.

Daarnaast besteedt de patholoog een klein deel van de tijd (gemiddeld 1% van de werkzaamheden) aan postmortale onderzoeken (obducties). Hoewel het belang van obducties soms ter discussie lijkt te staan, is de obductie nog steeds een belangrijk instrument voor het verbeteren van kwaliteit en voor toetsing en reflectie op het medisch handelen. Ondanks de toenemende mogelijkheden van beeldvorming ligt het aantal onverwachte doodsoorzaken al decennia stabiel rond de 10%.

In het UMCG worden geen forensische obducties verricht, deze vinden uitsluitend plaats in het NFI te Den Haag.

Tenslotte vervult de pathologie een actieve rol in onderwijs aan bachelor- en masterstudenten en in het wetenschappelijke onderzoek, dat zich veelal op het snijvlak van toegepaste, klinische research en basale research bevindt.

Omschrijving stage

In de pathologie kunnen zowel 14-weekse als 6-weekse stages worden doorlopen. De stages worden in overleg ingevuld. Vanuit de pathologie wordt regelmatig samengewerkt met de afdelingen chirurgie, dermatologie en gynaecologie. Daarnaast zijn met vrijwel alle andere afdelingen combinaties denkbaar. De semi-arts verricht macroscopisch en microscopisch onderzoek van het patiëntmateriaal. Onder begeleiding van AIOS en pathologen leert de semi-arts kennis en vaardigheden die algemeen toepasbaar zijn in het weefselonderzoek. Daarnaast vindt verdieping plaats binnen het kader van de specifieke stage.

Schakeljaar M3

Tijdens de opleiding geneeskunde kun je in het derde jaar van je master een schakeljaar volgen bij de pathologie. Dit schakeljaar bestaat uit 20 weken klinische stage en 20 weken wetenschappelijk stage. Als je een schakeljaar doet, kan dit resulteren in een korting op de opleiding tot patholoog. Die korting is afhankelijk van de verworven competenties. Je kunt je belangstelling voor het schakeljaar M3 kenbaar maken bij de opleiders dr. W.F.A. den Dunnen of prof. dr. H. Hollema. De selectie voor een schakelplaats vindt plaats door middel van een brief en een gesprek. Tegen het einde van het schakeljaar kun je vervolgens solliciteren naar een opleidingsplaats. Het sollicitatiegesprek voor een opleidingsplaats wordt gevoerd door de A- en B-opleiders. Informatie over het schakeljaar is te vinden op de site van de Rijksuniversiteit Groningen.

Programma

De semi-arts is elke ochtend aanwezig bij de overdracht van de afdeling pathologie. Op een aantal dagen in de week wordt de semi-arts betrokken bij de macroscopische beoordeling / het uitsnijden van preparaten. Een deel van de tijd wordt daarnaast besteed aan de microscopische beoordeling en verslaglegging van de preparaten. Naast preparaten die passen bij het deelgebied waarbinnen de stage valt, wordt aandacht geschonken aan andere aandachtsgebieden, om zo kennis te maken met de breedte vanhet vakgebied.

Een aanzienlijk deel van de tijd wordt besteed aan het voorbereiden van multidisciplinaire besprekingen. Dit zijn bij uitstek de momenten waarop de theoretische kennis en het inzicht in pathofysiologische concepten wordt gekoppeld aan patiëntgegevens, met betrekking tot de klinische presentatie, het pathologisch beeld en het te voeren beleid. Iedere semi-arts wordt betrokken bij de uitvoering van enkele obducties, het aantal kan variëren, afhankelijk van het gekozen aandachtsgebied. De semi-arts stage pathologie kan goed worden gecombineerd met een Wetenschappelijke stage pathologie. Van de verschillende bijgewoonde obducties en grotere chirurgische preparaten zal de semi-arts een verslag moeten maken en daarbij moeten proberen de klinische vraagstelling te beantwoorden.

Stage begeleider

Een van de pathologen is eindverantwoordelijk voor de supervisie van de semi-arts en stelt samen met de semi-arts een programma voor de stage samen. De stagebegeleider draagt zorg voor de beoordeling van de semi-arts (praktijkbeoordelingen, logboek en de 360 graden feedback) en begeleidt hem/haar bij het schrijven van de klinische les.

Capaciteit

Jaarlijks kunnen opvolgend 2 semi-artsen met belangstelling voor de pathologie hun stage lopen bij de Pathologie.

Sollicitatie

Aanvragen voor een semi-arts stage richten aan Dr. W.F.A. den Dunnen, patholoog, onderwijscoördinator en opleider, e-mail Contact, of Ellen Kuijpers, secretariaat pathologie, tel. (050) 361 46 84 of e-mail Contact, of Contact.

Hierin moet in ieder geval staan:

 • Start en einddatum van de gewenste stage
 • Betreft het een 14 weekse of 6 weekse stage (indien 6 weekse stage naam / afdeling van de supervisor 14 weekse stage vermelden)
 • Aandachtsgebied van de stage
 • Of ook een wetenschappelijke stage bij de pathologie gewenst wordt.
 • CV en referenties.
   

Voor nadere informatie kunt u zich desgewenst ook wenden tot:

 • Dr. W.F.A. den Dunnen, patholoog, opleider.
 • Prof. Dr. H. Hollema, patholoog, tweede opleider

of tot een van de andere pathologen.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram