• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Professor K.G. Bijlstra Stichting

Print 

De stichting is opgericht om het wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting op het gebied  van de dento-maxillaire orthopeadie en de orthodontie te bevorderen. Dit met name ten behoeve van de specialistenopleiding die verbonden is aan het UMCG.

De Professor K.G. Bijlstra Stichting is op 24 maart 2003 opgericht in verband met het tot stand komen van een vernieuwde specialistenopleiding orthodontie in Groningen, binnen de organisatie van het Academisch Ziekenhuis Groningen (nu UMCG), in 2002. De naamgever, Klaas Geert  Bijlstra (1905-1985) was de eerste hoogleraar in de dento-maxillaire orthopaedie aan de subfaculteit tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn hoogleraarschap (1949-1973) heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het instellen en de erkenning van het specialisme dento-maxillaire orthopaedie in 1953, als eerste specialisme in de tandheelkunde. Professor Bijlstra heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de orthodontie en de orthodontische zorgverlening in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door:

  • het aanschaffen, ontwikkelen en ter beschikking stellen van studieliteratuur;

  • het organiseren van wetenschappelijke congressen alsmede het vergroten van de mogelijkheid tot het bijwonen van wetenschappelijke congressen;

  • alle andere wettelijke middelen, welke bevorderlijk voor het doel van de stichting kunnen zijn.

Contact
H.W. Rouwé (secretaris)
E-mail:Contact