• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Straling

Print 

Röntgenstraling, gammastraling en radioactiviteit

Op de afdeling NGMB maken we gebruik van verschillende
onderzoekstechnieken en –apparaten. Zo wordt bij een CT-scan gebruik gemaakt van röntgenstraling. Deze straling wordt uitgezonden door een apparaat en gaat door u heen. Omdat verschillende organen en weefsels de straling meer of minder tegenhouden (bot houdt bijvoorbeeld meer straling tegen dan spier), kunnen we kijken waar bot zit, waar spier zit en ook waar zich een tumor bevindt.

Bij een nucleair geneeskundig onderzoek, zoals een botscan of een PET-scan, krijgt u een radioactieve stof toegediend. De vrijkomende gammastraling kunnen we zichtbaar maken met een speciaal apparaat, een camera genaamd. Een bekend voorbeeld is het opsporen van tumoren door het radioactief maken van suiker dat u daarna krijgt toegediend. Weefsels gebruiken suiker en verschillende weefsels gebruiken suiker in verschillende mate. Als we na de toediening van de radioactieve stof even wachten, kunnen we met een PET-scan zien in welke gebieden veel suiker wordt gebruikt. Immers, daar gaat dan meer radioactiviteit heen en daar komt dus ook meer straling vandaan. Veel soorten tumoren gebruiken heel veel suiker en kunnen zo dus zichtbaar worden op de scan.

Achtergrondstraling 

Ieder mens op aarde staat dagelijks bloot aan straling: door de natuurlijke radioactiviteit om ons heen (uit de grond, uit de muren van gebouwen) en straling uit de ruimte. De hoeveelheid straling die we daarbij ontvangen is niet overal op aarde gelijk. Niet alleen als we naar de bergen gaan, neemt de ontvangen straling toe, ook als we bijvoorbeeld reizen per vliegtuig.

De hoeveelheid straling die we als mens ontvangen wordt stralingsbelasting genoemd en kan worden gemeten. Deze stralingsbelasting wordt uitgedrukt in Sievert. In Nederland is de gemiddelde achtergrondstraling tussen de één en twee milliSievert per jaar (één milliSievert is duizend maal minder dan één Sievert).  Eén CT-scan voegt daar gemiddeld 10-20 milliSievert aan toe, één PET-scan 3-4 milliSievert. Andere nucleair geneeskundige technieken hebben een nog veel lagere belasting.

De extra stralingsbelasting van bijvoorbeeld een CT-scan lijkt misschien hoog, maar dat valt gelukkig heel erg mee. Pas bij veel hogere stralingsbelasting (in de orde van enkele Sieverts bij acute blootstelling) worden mensen ziek.

 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram