• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Risico's

Print 

Aan medische handelingen zijn onlosmakelijk risico’s verbonden. Wanneer we er voor kiezen om de handeling toch toe te passen, dan is dat omdat we vinden dat deze risico’s klein zijn ten opzichte van het te verwachten resultaat. Zo wordt bijvoorbeeld een operatie alleen uitgevoerd als het leven van de patiënt door ziekte meer bedreigd wordt dan door de operatie zelf. Ditzelfde principe passen we ook toe als we gebruik maken van straling en radioactiviteit voor onderzoek en behandeling.

  • kijken in de mens zonder operatie.
  • lichaamsprocessen bekijken om te zien of er iets niet in orde is.
  • weefsels bestralen (met een apparaat of door het toedienen van een radio-actieve stof) om te behandelen op plaatsen die chirurgisch niet goed te bereiken  zijn. Of waar dat een te groot risico met zich mee brengt. Daarmee is deze wijze van onderzoek en behandeling vaak het minst risicovolle alternatief.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram