• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

MBRT Stages

Print 

​Tussen de Hanzehogeschool Groningen en het UMCG is een stageovereenkomst gesloten. Hierdoor is het mogelijk dat stagiaires van de MBRT stages kunnen lopen diverse afdelingen van het UMCG, waaronder de Afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming (NGMB).

Op de NGMB wordt beeldvorming verricht met behulp van radioactieve stoffen. Een overzicht van de beschikbare apparatuur is te krijgen via deze link.

In het eerste leerjaar van de MBRT worden 1-daagse snuffelstages aangeboden om de stagiaires te helpen een beeld te krijgen van de verschillende werkgebieden.  In het 3-de en 4-de leerjaar komen langere stages aan bod. Voor de Nucleaire Geneeskunde duren deze 20 weken.

De 20-weekse stage op de NGMB wordt verdeeld in 10 weken op de SPECT-sectie  en 10 weken op de PET-sectie. Tijdens de lange stages loopt de stagiaire ook een dag(deel) mee op de radiofarmacie.

De stages kunnen worden aangevraagd via het Wenkebach-instituut. Leidraad bij de stage zijn de te behalen competenties zoals die door de MBRT zijn opgesteld. De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de stage. Met de begeleiding van de stagiair bij de uitvoering van de in de stageovereenkomst omschreven stageopdracht(en) is een stagebegeleider belast.

Voor de aanvang van de stage moet de stagiair een geldig legitimatiebewijs, een geldige medische verklaring inzake TBC, Hepatitis B, MRSA (indien van toepassing) en een ondertekende stageovereenkomst overleggen.De stagiair is door het UMCG verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid ter zake van schade die hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden aan het UMCG of derden toebrengt, tenzij sprake is van opzettelijk handelen dan wel bewuste roekeloosheid van de stagiair.

In het kader van de CAO-UMC heeft de stagiair recht op een maandelijks uit te keren stagevergoeding. Reiskosten ten gevolge van woon-werkverkeer worden vergoed op basis van de kosten van het openbaar vervoer, tot een maximum per maand, tenzij de stagiair in het bezit is van een OV-studentenkaart.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram