• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opleiding Klinische Fysica

Print 

Klinische fysica is het vakgebied waarin fysische methoden in de gezondheidszorg worden toegepast. Klinisch fysici zijn in Nederland voornamelijk werkzaam in academische en algemene ziekenhuizen, en in audiologische en radiotherapeutische centra.

Klinisch fysici spelen vaak een rol bij de aanschaf van (vaak dure en complexe) medische apparatuur en werken nauw samen met afdelingen medische techniek en automatisering. De kernenergiewet verplicht zorginstellingen die met ioniserende straling of radioactieve bronnen werken een klinisch fysicus oproepbaar of beschikbaar te hebben. Naast het omgaan met stralingshygiëne zijn klinisch fysici vaak belast met veiligheidsmanagement en risico-analyses in de gezondheidszorg. De nauwe verwevenheid met de gezondheidszorg heeft er toe geleidt dat in 2009 het beroep klinisch fysicus officieel is opgenomen in artikel 34 van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).

De vierjarige opleiding tot klinisch fysicus is postacademisch, met als vooropleiding academische (technische) natuurkunde of gelijkwaardige opleidingen. Klinische fysica kent vijf specialisatiegebieden: radiologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie, audiologie/videologie en algemene klinische fysica.

Klinisch fysici nucleaire geneeskunde zijn werkzaam op het gebied van diagnostiek en therapie verricht met radioactieve stoffen. Onder hun werkzaamheden vallen kwaliteitsmetingen aan gamma en PET camera's, en dosimetrie van werknemers.

De klinisch fysische groep van de afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming bestaat uit 3 klinisch fysici, 2 klinisch fysici in opleiding en een fysisch assistent. Behalve de bovengenoemde zaken houden wij ons ook intensief bezig met het onderzoek binnen de afdeling. Naast de eigen onderzoekslijn die richt op <1> data modelling, >2> dosimetrie en <3> optimalisatie van de beeldkwaliteit, ondersteunen we vele anderen bij hun onderzoek. Daarnaast participeren we in het onderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen, in het bijzonder de masterstudie LifeScience.

Voor vragen rondom een eventuele opleiding tot klinisch fysicus, kunt u terecht bij dr.ir. A.T.M. Willemsen, klinisch fysicus & opleider, tel. 3612205 (secretariaat), e-mail: Contact

Verdere informatie vindt u op de website van de NVKF.

 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram