• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Voorbereiding

Print 

Nucleair geneeskundig onderzoek vraagt in het algemeen weinig voorbereiding van de kant van patiënt en aanvrager. Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze regel. De belangrijkste uitzonderingen zijn de noodzaak tot een aangepaste voorbereiding in geval de patiënt lijdt aan diabetes mellitus en een FDG-PET scan dient te ondergaan, het afzien van caffeine-houdende producten voor een hartonderzoek, en speciale maatregelen indien de patiënt bekend is met nierfalen (eGFR < 45) of met een contrastallergie en hij/zij een contrast enhanced CT in dezelfde sessie zal ondergaan. Een nadere uitwerking is gegeven bij de individuele tabjes.

Of een patiënt nuchter moet zijn, staat vermeld bij de informatie over het individuele onderzoek.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram