•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Op de polikliniek

Print 

U kunt zich melden bij de inschrijfbalie. Een medewerker van de medische administratie schrijft u in. U wordt gevraagd het volgende af te geven:

  • uw verwijsbrief van de huisarts of specialist, tenzij deze al is verstuurd;
  • een geldig legitimatiebewijs (eens per jaar vraagt het UMCG u om identificatie met een geldig paspoort, geldige identiteitskaart, geldig vreemdelingendocument of een geldig rijbewijs);
  • het pasje van uw ziektekostenverzekering;
  • uw UMCG-ziekenhuispasje (als u eerder als patiënt in het UMCG bent geweest).

Nadat u zich heeft gemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Onderzoek en behandeling op de polikliniek

U wordt uit de wachtkamer opgehaald door de arts die u gaat onderzoeken. Dit kan een co-assistent, een neuroloog in opleiding of een neuroloog zijn.

In de spreekkamer wordt eerst in een vraaggesprek uw klacht besproken. Vervolgens vindt een lichamelijk onderzoek plaats waarbij onder meer wordt gekeken naar uw ogen, spierkracht, bewegingspatroon , reflexen en het gevoel van de huid getest. Dit onderzoek is niet pijnlijk of onaangenaam. U hoeft hiervoor niet ‘nuchter’ te komen, dit betekent dat u normaal kunt eten en drinken. Het totale onderzoek kan tot ongeveer twee uur duren.
Soms is het nodig bloedonderzoek te verrichten. De afname gebeurt op de polikliniek. Andere aanvullende onderzoeken, bijvoorbeeld beeldvormend onderzoek (MRI of CT scan) of zenuwgeleidingsonderzoek, worden doorgaans niet op dezelfde dag verricht.

Aan het einde van het onderzoek zal de co-assistent altijd de neuroloog in opleiding erbij halen. Als een neuroloog in opleiding in eerste instantie het onderzoek heeft gedaan, zal dit soms ook gebeuren. In alle gevallen heeft de neuroloog de eindverantwoording.

Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG is een Universitair Medisch Centrum. U kunt daarom gevraagd worden deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit deel te nemen, ontvangt u mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht deel te nemen. Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek vindt u via de link onder aan deze pagina.

Resultaten en uitslagen

U kunt op verschillende manieren van de resultaten en uitslagen van het consult en het aanvullende onderzoek op de hoogte worden gebracht. Hoe u op de hoogte wordt gebracht is afhankelijk van het soort onderzoek of de procedure op de polikliniek. Uw arts informeert u hierover. Mogelijke manieren zijn:

  • via een brief;
  • via de telefoon
  • via uw huisarts;
  • tijdens een vervolgafspraak op de polikliniek.