•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

​​Paramedische disciplines op verpleegafdeling K2VA

Print 

Vanuit het Centrum voor Revalidatie zijn de paramedische disciplines fysiotherapie, ergotherapie en logopedie werkzaam op de afdeling neurologie. Deze disciplines onderzoeken de patiënt en starten zo nodig behandeling. Daarbij is het doel het optimaliseren van het functioneren in het dagelijks leven, waarbij de aandacht met name uitgaat naar wat de patiënt nog wel kan. Tevens is aandacht voor preventie van complicaties zoals luchtwegproblemen, die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld inactiviteit of slikklachten.
Vroegtijdige revalidatie bevordert het herstel. Fysiotherapie en ergotherapie werken nauw samen tijdens groepstrainingen in de oefenzaal. Afstemming tussen de disciplines vindt plaats tijdens multidisciplinair overleg. Zo mogelijk wordt familie betrokken bij de behandeling.
Tot slot hebben de disciplines een adviserende rol ten aanzien van nabehandeling bij ontslag uit het ziekenhuis.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is gericht op het weer in beweging komen van patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Daarbij kunnen problemen voorkomen op het gebied van spierkracht (verlammings-verschijnselen), coördinatie, balans, evenwicht en gevoel. Het bewegen kan tevens worden beïnvloed door gedragsverandering of door verminderd ziekte-inzicht. Bovenstaande problemen leiden vaak tot vragen over veiligheid en zelfstandigheid tijdens het lopen en de vraag of er eventueel een loophulpmiddel nodig is.
Bij (verwachtte) luchtwegproblemen kan de fysiotherapeut ademhalingsoefeningen geven en/of slijm wegzuigen via de mond.
Fysiotherapie vindt plaats op verschillende locaties; het kan in/om het bed zijn, op de gang of in een oefenzaal.

Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op de dagelijkse activiteiten die mensen uitvoeren op het gebied van zelfredzaamheid, productiviteit en ontspanning. Daarbij kan worden gedacht aan zelfverzorging, zelfstandig eten en drinken, het huishouden verzorgen, en het uitvoeren van werk en hobby's.
De ergotherapeut observeert en beoordeelt de mate waarin de patiënt zelfstandig en veilig handelt tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, waarbij wordt gekeken welke cognitieve en/of sensomotorische stoornissen invloed hebben op het handelen. De ergotherapeut heeft daarnaast gericht aandacht voor de arm/handfunctie.

Logopedie

Logopedie richt zich op de communicatie en het slikken. Patiënten met niet aangeboren hersenletsel kunnen problemen hebben met taal (afasie), spraak (dysartrie) en met het slikken (dysfagie).
Afasie kan tot uiting komen bij het begrijpen en spreken van taal, en bij het lezen en schrijven. Logopedie heeft als doel de communicatie tussen de patiënt en zijn omgeving zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Er wordt gebruikt gemaakt van een communicatieschrift als de patiënt zelf niet kan vertellen wat hij meemaakt.
Een dysartrie is een stoornis in het spreken. De logopedie richt zich op verbetering van het spreken en ​het leren omgaan met zijn beperking. ​​​Ook als er problemen zijn met het slikken wordt de logopedie ingeschakeld. Het doel van logopedie bij slikstoornissen is om de patiënt weer zo normaal mogelijk te leren slikken en om complicaties ten gevolge van verslikken te voorkomen.