•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kinderneurologie

Print 

Het vakgebied kinderneurologie omvat ziekten van het centrale en perifere zenuwstelsel en van de spieren bij kinderen van 0 tot 16 jaar. Er zijn enkele grote verschillen met de ‘gewone’ neurologie van volwassenen.
Jonge kinderen zijn volop in ontwikkeling waardoor hun functioneren in de loop van de tijd sterk verandert. De ontwikkeling van het jonge kind vormt een afspiegeling van de groei en ontwikkeling van het zenuwstelsel. Daarnaast verschilt het neurologisch onderzoek van kinderen in de verschillende leeftijdsfasen van zuigeling tot puber in veel opzichten sterk van dat bij volwassenen. Terwijl bij volwassenen allerlei testen worden uitgevoerd, bestaat het grootste deel van het onderzoek bij jonge kinderen uit observatie. Tenslotte komen bij kinderen heel andere ziektebeelden voor zoals bepaalde aangeboren afwijkingen (waterhoofd, open rug).
De afgelopen veertig jaar heeft dit vakgebied zich in Nederland sterk ontwikkeld. Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 40 kinderneurologen werkzaam, de meeste in academische ziekenhuizen.

Verpleegafdeling

Op de 4e verdieping van de Beatrix kinderziekenhuis (M4VA) bevindt zich een afdeling waar ook de kinderen van de kinderneurologie opgenomen zijn. Kinderen worden opgenomen vanwege een plotselinge ziekte zoals een ongeval of een langdurige epileptische aanval, maar soms ook om verder onderzoek te doen naar een aandoening die juist heel geleidelijk is ontstaan. Een deel van de kinderen komt voor een gecombineerde behandeling van de kinderneuroloog en de  kinderneurochirurg voor bijvoorbeeld  plaatsing van een drain bij een waterhoofd of verwijdering van een hersentumor en de nabehandeling daarvan.   

De verpleegafdeling is gedurende kantooruren te bereiken via telefoonnummer (050) 361 24 84.

Polikliniek

Op de begane grond van de Beatrix kinderkliniek (M0) is de polikliniek waar de spreekuren van de kinderneurologen worden gehouden. Voor een deel betreft het spreekuren waar alleen kinderneurologen bij betrokken zijn, voor een deel ook multidisciplinaire spreekuren waar veel verschillende specialisten aan meedoen. Voorbeelden zijn de spreekuren voor kinderen met een open rug (zie ook: Spina Bifida werkgroep), voor kinderen met een spierziekte, voor kinderen die behandeld zijn in verband met een hersentumor, voor kinderen met een stofwisselingsziekte en voor kinderen die nazorg nodig hebben in verband met moeilijkheden rondom de geboorte. Op dit moment is de wachttijd 4 to 6 weken.

Het secretariaat van de polikliniek is bereikbaar tussen 08.00-16.30 uur te bereiken via telefoonnummer (050) 361 24 45.