•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

De afdeling Neurologie

Print 

Neurologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnose en de behandeling van de ziekten van het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en perifere zenuwen) en de spieren, zowel bij kinderen als bij volwassenen. De neuroloog heeft verstand van uiteenlopende klachten, zoals hoofdpijn, duizeligheid, dubbelzien, uitstralende rugpijn of verlammingsverschijnselen. Ook mensen met ziekten als epilepsie, multiple sclerose, Parkinson, dementie, spierziekten en hersentumoren komen in de spreekkamer van de neuroloog. Patiënten met een beroerte (CVA: Cerebro Vasculair Accident), zware hersenschudding of coma worden opgenomen op de verpleegafdeling van Neurologie.

Werkterrein Neurologie

Met simpele instrumenten kan de neuroloog de meeste functies van de hersenen en zenuwen testen. Hij test en meet en kijkt of er ergens een storing is. Daarna kan hij kiezen uit verschillende onderzoeksmethoden. Problemen in armen en benen vergen soms een spierzenuwonderzoek met elektronische apparatuur (EMG). Ook de zenuwen van de oren en ogen zijn nauwkeurig door te meten (VEP, BEP) en met een hersenfilmpje (EEG) kan epilepsie worden ontdekt. Met een ruggenprik is bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking op te sporen. Daarnaast kan de neuroloog doorverwijzen naar de afdeling Radiologie voor het uitvoeren van een ‘scan’ (MRI of CT). Dergelijke scans worden gemaakt met een soort camera die overal dwars doorheen kijkt en heel precies fotografeert waar een rughernia of hersentumor zit.

Organisatie

De afdeling Neurologie van het UMCG beschikt over twee verpleegeenheden voor volwassen patiënten. Kinderen met een neurologische aandoening worden opgenomen op één van de verpleegeenheden van de Beatrix Kinderkliniek (de kinderafdeling van het UMCG). Patiënten met een neurologische aandoening die intensieve bewaking en verzorging nodig hebben, worden opgenomen op de Neuro-Intensive Care. Andere medische afdelingen van het ziekenhuis die behoefte hebben aan de kennis van een neuroloog kunnen terecht bij de Consultendienst van de afdeling.

Patiënten die voor het eerst op de afdeling Neurologie komen, komen op het algemene Neurologische spreekuur. Naast dit algemene spreekuur zijn er gespecialiseerde poli’s, onder meer voor multiple sclerose, spierziekten, bewegingsstoornissen en kinderneurologie. Tot slot beschikt de afdeling Neurologie over functiecentra. Dit zijn onderdelen voor nader onderzoek. Bij neurologie gaat het om

  • klinische neurofysiologie (KNF): objectieve metingen van het zenuwstelsel;
  • neuropsychologie: psychologisch onderzoek naar (beschadigingen) van het zenuwstelsel;
  • neurobiochemie: een laboratorium voor onderzoek naar de omzetting van chemische stoffen in het zenuwstelsel.

Topreferent / topklinish

Het UMCG is een universitair medisch centrum. Eén van de kerntaken van het UMCG is het bieden van specialistische zorg voor patiënten met zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/of moeilijk te behandelen aandoeningen. Ook de afdeling Neurologie heeft deze topreferentiefunctie, vooral voor de zorg voor patiënten met multiple sclerose, Parkinson, neurotraumachirurgie, CVA (beroerte) en kinderneurologie.

Opleiding en onderwijs

Medewerkers van de afdeling Neurologie leveren een bijdrage aan het onderwijs aan studenten Geneeskunde en leiden toekomstige neurologen op. Ook verzorgt de afdeling regioavonden, onder meer over bewegingsstoornissen, en een summerschool Neurologie voor buitenlandse studenten.

Wetenschappelijk onderzoek

De topreferentiefuncties hangen samen met het wetenschappelijk onderzoek dat op de afdeling Neurologie naar deze aandoeningen wordt verricht. Het wetenschappelijk onderzoek op de afdeling richt zich vooral op protectieve neurologie (het voorkomen van neurologische schade) en restauratieve neurologie (het genezen van neurologische aandoeningen). De afdeling Neurologie doet zowel basaal als toegepast wetenschappelijk onderzoek.