•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Behandelteam

Print 

Meerdere zorgverleners zijn betrokken bij de dialysebehandeling en werken nauw met elkaar samen. Dit betekent dat niet alleen de arts en de dialyseverpleegkundige bij de behandeling betrokken zijn, maar ook de diëtist en de maatschappelijk werker. Elke zorgverlener levert een bijdrage aan de dialysezorg vanuit zijn eigen vakgebied en zij vormen samen het multidisciplinaire behandelteam.

Hieronder vindt u een overzicht van de medewerkers die u kunt tegenkomen op onze dialyseafdeling.

Hoofdverpleegkundige

De hoofdverpleegkundige is niet direct betrokken bij de patiëntenzorg, maar coördineert samen met de medisch coördinator de gang van zaken op de dialyseafdeling.

Regieverpleegkundige

De regieverpleegkundige is verantwoordelijk voor de dagelijkse en wekelijkse planning van de patiënten, het personeel en is het eerste aanspreekpunt voor het aanmelden van nieuwe patiënten of doorgeven van wijzigingen in de planning of het dialysebeleid.

Verantwoordelijke verpleegkundige

Iedere dialysepatiënt krijgt een vast aanspreekpunt vanuit zowel de medische als verpleegkundige zorguitvoering. Wanneer er sprake is van een langer verblijf op de dialyseafdeling van het UMCG, krijgt u als patiënt een eerste verantwoordelijke verpleegkundige (E.V.V.- er) toegewezen die verantwoordelijk is voor de zorg rondom de dialyse gedurende een half jaar. De verpleegkundige vormt ook het eerste aanspreekpunt.

Alle verpleegkundigen hebben een specialistische opleiding gevolgd om de dialysezorg uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn er meestal één of twee verpleegkundigen die bezig zijn met deze opleiding en onder supervisie van gediplomeerde verpleegkundigen werken.

Nefroloog

Ook heeft iedere patiënt een vaste arts (hoofdbehandelaar). Deze arts (nefroloog) is gespecialiseerd in nierziekten en komt wekelijks bij alle patiënten langs. Dit is meestal de eerste dialyse dag van de week en hij/zij bewaakt de medische zorg rondom de dialyse. Vragen voor de nefroloog  kunnen op dat moment gesteld.

Diëtist

Het is noodzakelijk om naast de dialyse een dieet te volgen. De diëtist stelt in overleg met  de patiënt een dieet samen en begeleidt  hem bij het volgen hiervan in het dagelijks leven.

Medisch maatschappelijk werker

De medisch maatschappelijk werker kan ondersteunen bieden bij praktische en/of psychosociale knelpunten die een patiënt ondervindt door de (ingrijpende) behandeling van dialyse voor het dagelijks leven.

Afdelingsassistent

Tijdens de dialysebehandeling verzorgd de assistent het eten en drinken. Zij werken hierin samen met de diëtiste. De assistent kan ook ondersteuning bieden aan de verpleegkundige bij de  dialysebehandeling.

Afdelingssecretaresse

De afdelingssecretaresse zorgt voor de administratieve ondersteuning en regelt eventuele afspraken buiten de dialyse.

Dossier

Bij de dialysebehandeling wordt er zowel een medisch als een verpleegkundig (digitaal) dossier opgesteld. De medewerkers gebruiken dit dossier om zo zorgvuldig mogelijk bij te houden wat u aan (verpleegkundige en medische) zorg nodig heeft.
Daarnaast wordt er na elke behandeling iets over het verloop van uw dialyse geschreven. Het dossier is voor u ter inzage.

Tijdens de dialysebehandeling kunt u gebruik maken van de radio, TV, internet, krant en/of tijdschriften.

Op de afdeling is in diverse vormen informatiemateriaal aanwezig. De verpleegkundige kan hierover meer vertellen.