•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Voorbereiding

Print 

Wat moet u meenemen?

Bij een eerste polikliniekbezoek is het goed de volgende zaken bij u te hebben:

  • Uw afspraakbevestiging
  • Een geldig legitimatiebewijs (een geldig paspoort, geldige identiteitskaart, geldig vreemdelingendocument of een geldig rijbewijs)
  • Uw pasje van uw ziektekostenverzekering
  • Uw UMCG-ziekenhuispasje (als u al eerder als patiënt in het ziekenhuis bent geweest)
  • Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt


U kunt zich verder voorbereiden op het polikliniekbezoek door uw klachten en vragen van tevoren op te schrijven. Zo vergeet u niets.

Bloed- en urineonderzoek

Voorafgaande aan het eerste polikliniekbezoek kunt u bloed- en urine-onderzoek laten verrichten. Zo heeft de arts die u zult ontmoeten al gedetailleerde informatie over uw gezondheidssituatie tijdens uw eerste polikliniekbezoek. Instructies voor het bloed- en urine-onderzoek staan in de schriftelijke afspraak die u thuis ontvangt. Zo moet u bijvoorbeeld voorafgaande aan het polikliniekbezoek thuis gedurende 24 uur urine verzamelen.

Opname in een buitenlands ziekenhuis

Bent u een jaar voorafgaand aan uw polikliniekbezoek opgenomen in een ziekenhuis buiten Nederland, geef dit dan zo spoedig mogelijk door. Het liefst bij het maken van de afspraak.