•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

De afdeling

Print 

Nefrologie is een onderafdeling van Interne Geneeskunde. In verband met de omvang van afdeling nefrologie in het UMCG, is de afdeling functioneel onderverdeeld in verschillende onderdelen. Patiënten met nierziekten kunnen er terecht voor diagnose, zorg en behandeling en ook wordt er veel onderzoek gedaan naar het voorkomen van nierziekten.

Opgenomen patiënten

De afdeling Nefrologie/Nierziekten heeft een klinische en een poliklinische afdeling. De klinische afdeling (verpleegafdeling D4) bestaat uit 24 bedden. Acht bedden voor patiënten die een nierziekte hebben en zestien bedden voor patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan.

Poliklinische Zorg

Poliklinisch wordt onderscheid gemaakt tussen de polikliniek voor algemene nefrologie, nefrologische systeemziekten en voor patiënten met nierfalen, waar ook de voorbereiding voor nierfunctie-vervangende behandeling (hemodialyse of buikspoeling) onder valt. Daarnaast is er een polikliniek ter voorbereiding van de ontvanger (en donor) van een niertransplantatie en voor de nazorg na een niertransplantatie.

Dialyseafdeling

Bij de dialyseafdeling in het UMCG ligt het accent op dialyses bij patiënten met acuut nierfalen of bij patiënten met chronisch nierfalen met bijkomende complicaties. Het merendeel van de chronische dialysepatiënten krijgen hun behandeling via het Dialyse Centrum Groningen (DCG), dat gehuisvest is onder het dak van het UMCG. Het DCG verzorgt ook de dialyses in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl, en Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.