•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Vragen, opmerkingen en klachten

Print 

​​Goede zorg staat of valt met goede communicatie. Medewerkers van het UMCG doen er alles aan om die communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kunnen er  communicatieproblemen zijn. Of u kunt vragen hebben. Wat kunt u dan doen?

Het team Patiënteninformatie

Goede informatievoorziening is belangrijk voor, tijdens en na uw verblijf in het ziekenhuis. Gesprekken met artsen en verpleegkundigen zijn de belangrijkste informatiebronnen voor u.  Voor vragen over de gang van zaken in het UMCG, vragen over andere gezondheidszorginstellingen, verwijsprocedures en patiëntenverenigingen kunt u ook terecht bij de medewerkers van het team Patiënteninformatie.

U kunt de het team Patiënteninformatie bellen op het nummer (050) 361 33 00 of Contact

U bent niet tevreden

We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over uw behandeling in het UMCG. Natuurlijk proberen wij alles zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over iets dat u heeft meegemaakt. Of dat er iets is dat u boos of verdrietig heeft gemaakt. Bijvoorbeeld omdat:

  • u zich niet serieus genomen voelt
  • u niet vriendelijk bent behandeld
  • we een afspraak niet zijn nagekomen
  • u lang heeft moeten wachten
  • u vindt dat uw behandeling niet goed gegaan is

Blijf er in elk geval niet mee rondlopen als u ontevreden bent. Bespreek het zo snel mogelijk met iemand van het UMCG. Dat kan op meerdere manieren:

  1. in een persoonlijk gesprek met de betrokkene
  2. met een medewerker van de afdeling Patiënteninformatie. Als u wordt behandeld in het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) kunt u ook naar de patiëntenvertrouwenspersoon gaan
  3. in een brief aan de klachtenfunctionaris

Als u er zo niet uitkomt, kunt u naar de Klachtencommissie of De Geschillencommissie Zorg gaan.

Als u vindt dat u financiële schade heeft geleden door het UMCG, dan kunt u een schadeclaim indienen.

Als u onvrijwillig opgenomen bent in het UCP of verplichte zorg krijgt dan werkt het anders. De regionale klachtencommissie Wvggz Groningen handelt een klacht over zorgverlening binnen de Wet verplichte GGZ direct af. Uw behandelaar kan u vertellen hoe u de klacht indient. De patiëntenvertrouwenspersoon <link> van het UCP kan u daarbijhelpen.​