•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Over de afdeling

Print 

​De afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) houdt zich bezig met het onderzoek en de behandeling van patiënten met aandoeningen aan het maag-darmstelsel, zoals:

 • alvleesklierontsteking (pancreatitis)
 • galwegstenen
 • leverontsteking (hepatitis)
 • kanker van het maag-darmstelsel
 • levercirrose (beschadigd leverweefsel)
 • ontsteking van de slokdarm
 • ontstekingsziekten van de darm, zoals de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa (IBD).


Daarnaast speelt het specialisme een centrale rol bij levertransplantaties en dunnedarmtransplantaties. Het Technisch Voedingsteam van de afdeling draagt zorg voor alle taken rondom enterale en parenterale voeding, dit is voeding in vloeibare vorm en voeding via de bloedbaan. Het coördineren van PEG-zorg (sondevoeding), van plaatsing tot verwijdering, valt daar bijvoorbeeld onder.

Medewerkers

Bij de afdeling werken gespecialiseerde Maag-Darm-Leverartsen (MDL-artsen), (gespecialiseerde) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, onderzoeksmedewerkers, medewerkers medische administratie, voedingsassistentes, diëtisten en fysiotherapeuten. Alle medewerkers volgen scholings- en bijscholingsprogramma’s om steeds de beste patiëntenzorg te kunnen leveren.

Organisatie

De afdeling MDL houdt haar afspraken op 3 verschillende poliklinieken. Op Fonteinstraat 16 (Oncologie 2), Fonteinstraat 17 (Transplantatiegeneeskunde) en op Fonteinstraat 21 (Buik). De afdeling heeft een eigen verpleegafdeling (C3) met 24 bedden voor MDL-patiënten. In het Endoscopiecentrum doen MDL-artsen endoscopische (kijk)onderzoeken en behandelingen in het hele maag-darmstelsel.

Topreferente zorg

Het UMCG is een universitair medisch centrum. Specialistische zorg voor patiënten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/of moeilijk te behandelen aandoeningen hebben, behoort tot de kerntaken van het UMCG. De kerntaken van de afdeling zijn het behandelen of uitvoeren van:

 • ontstekingsziekten van de darmen (zoals de Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa), bijv. invloed van erfelijke factoren
 • dunnedarmtransplantatie
 • gecompliceerde leverziekten en levertransplantatie
 • erfelijke darmkanker
 • geavanceerde endoscopische procedures
 • gecompliceerde alvleesklieronsteking.


Het UMCG is één van de drie Nederlandse universitair medische centra die levertransplantaties uitvoeren. Deze topklinische behandeling wordt in samenwerking met Hepatobiliaire Chirurgie uitgevoerd. De afdeling voert ook samen met de Abdominale Chirurgie dunnedarmtransplantaties uit en is daarmee uniek in Nederland.

Wetenschappelijk onderzoek

Eén van de kerntaken van het UMCG is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Hoofdlijnen van de MDL-onderzoeken zijn de fysiologie en pathologie van de lever, lever- en dunnedarmtransplantatie, ontstekingsziekten van de darmen (IBD) en het ontstaan en voorkomen van kanker van het maag-darmkanaal.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG is een universitair medisch centrum. U kunt daarom gevraagd worden deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit deel te nemen, ontvangt u mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht deel te nemen. Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Bekijk meer informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijs en opleiding

De medewerkers van de afdeling MDL leveren een bijdrage aan het onderwijs en de bijscholing van studenten Geneeskunde. Ook verzorgen zij de opleiding tot MDL-arts. De afdeling organiseert bovendien refereeravonden en bij- en nascholingsactiviteiten voor medewerkers binnen en buiten het UMCG. Bekijk meer informatie over de opleiding.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram