•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Infectiepreventie netwerk

Print 

​Infectiepreventie is een wezenlijk onderdeel van de primaire bedrijfsvoering van de kliniek. Het voorkómen van infecties moet gestalte krijgen op het niveau van de verpleegafdelingen. De afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMBI) heeft hierin een faciliterende, signalerende en adviserende rol​.

Voor een succesvolle uitvoering van het beleid is een nauwe en gestructureerde samenwerking nodig tussen de afdelingen en MMBI. Dit gebeurt door middel van Infectiepreventieteams (IPT’s). Zij zijn georganiseerd per afdeling respectievelijk verpleegafdeling en vormen de motor van de infectiepreventie. Door hun samenstelling belichamen zij de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de afdeling en MMBI. Ook bieden zij de juiste balans tussen preventie, opsporen en handelen.

Samenstelling van een IPT van een afdeling:

  • Vanuit MMBI: deskundige infectiepreventie, arts-microbioloog;
  • Verpleegafdeling: een of meerdere linknurses
  • ​Afdeling: één of meerdere linkdocs

Binnen hun afdelingen zijn de link docs en link nurses de eerste aanspreekpunten op het gebied van infectiepreventie en andere infectiegerelateerde onderwerpen. Zij worden hierbij gesteund door de andere leden van het IPT.

Samen vormen de verschillende IPT’s het Infectiepreventie netwerk IPN van het UMCG.

Alexander W. Friedrich  
 

Prof. dr. Alexander W. Friedrich
Prof. dr., MD
Hoogleraar Medische Microbiologie /Afdelingshoofd/arts-microbioloog/ Hoofd Infectiepreventie

Tel: +31.(0)50 361 3480
Mail: Alexander W.Friedrich
De Brug 2.039

Marleen van Oosten (MvO)  

Marleen van Oosten
Tel: 13697
Arts-microbioloog, IPN