•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Antimicrobieel Stewardship (A-Teams)

Print 

De afdeling Medische Microbiologie voert Antibiotic Stewardship-programma’s (ASP) uit. Een dergelijk programma is een continue aanpak samen met de desbetreffende afdeling om antibiotica zo verantwoord mogelijk te gebruiken om het welzijn van de patiënt te bevorderen, maar ook om ervoor te zorgen dat de behandeling kosteneffectief is en om de nadelige effecten van antibioticagebruik, met name resistentievorming, te beperken.

Startpunt van ieder ASP is het opstellen van een empirisch antibioticumbeleid gebaseerd op het resistentiepatroon van de micro-organismen die in het verleden in klinische kweken zijn gevonden. Dit formularium bevat ook richtlijnen voor de behandeling van specifieke pathogenen zoals die in actuele kweken worden aangetroffen. Afwijken van dit formularium is alleen toegestaan na overleg (arts-microbioloog, internist-infectioloog en/of apotheker).

Een arts-microbioloog doet case-audits of consulten (patiënt bezoeken) om aan de hand van de klinische toestand, de voorlopige kweekresultaten en andere diagnostische bevindingen, een advies voor de vervolgbehandeling te geven. Doel is niet alleen de patiënt beter te behandelen maar tegelijkertijd kostenbesparing te realiseren, enerzijds door de inzet van goedkoper orale antibiotica, anderzijds door snellere omzetting van intraveneus naar oraal waardoor de patiënt eerder naar huis kan. Essentieel in deze case-audit is dat het laboratorium voor de microbiologie binnen 48 uur na binnenkomst van de kweken klinisch relevante gegevens kan produceren op grond waarvan het beleid verder bepaald wordt.

De arts-microbioloog voert infectiologische accountgesprekken met de afdelingsleiding waarin de belangrijke indicatoren antibioticumgebruik, kweekgedrag, aantal overgenomen therapieadviezen, reductie ligdagen aan bod komen (gespiegeld worden). De gesprekken zijn erop gericht om het antibioticabeleid en het kweekbeleid te optimaliseren.​