• Tekstgrootte

Klinische netwerk-units

Print 

De Klinische netwerk units omvatten activiteiten die op netwerkactiviteiten van de afdeling gericht zijn, met name:

  • de infectie- en resistentiepreventie
  • het antimicrobial stewardship (A-Teams)
  • de regionale microbiologie (REMIS+ en ABR-Zorgnetwerk Noord-Nederland)
    De klinische netwerk units zijn ingebed in de UMCG-brede structuren van de Commissie Antimicrobobiele Middelen (CAM), infectiepreventiecommissie, infectiecommissie, REMIS+ (www.remis-plus.net) en worden door hun voorzitters gecoördineerd