•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Wat is medische microbiologie?

Print 

Micro-organismen spelen een centrale rol in gezondheid en ziekte van de mens. De afdeling Medische Microbiologie van het UMCG stelt zich ten doel hoogstaand en innoverend wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de pathogenese en therapie van infectieziekten. Het onderzoek van de afdeling is toegespitst op de humane virologie en bacteriologie. Mede door samenwerkingsverbanden, zowel binnen het UMCG als ook op nationaal en internationaal niveau, krijgt dit onderzoek een hoge zichtbaarheid. Dit wordt bevestigd door de recente toekenning van meerdere prestigieuze nationale en internationale onderzoekssubsidies. Kennis, expertise en laboratoriumfaciliteiten worden door de afdeling ingezet bij preventie en diagnostiek van microbiële ziekten, alsmede het onderwijs aan studenten en de training van professionals. Op grond van de voorspoedige ontwikkelingen gedurende de afgelopen vijf jaar, denkt de afdeling een uitstekende startpositie te hebben voor de haar toebedeelde taken binnen het UMCG in het algemeen en Sector E in het bijzonder.

De afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie heeft de volgende specifieke aandachtsgebieden op alle 4 portfolio’s (patiëntenzorg, onderzoek, opleiding, onderwijs):

  • klinische bacteriologie: consultatie voor microbiële infecties (inclusief parasitaire en schimmelinfecties), darmpathogene bacteriën, zoals STEC, EHEC en HUSEC, resistentie problematiek en cystic fibrosis en expertisecentrum anaerobe bacteriologie, infecties door anaërobe bacteriën
  • klinische virologie: consultatie virale infecties, epidemiologie van respiratoire en gastrointestinale infecties (b.v. Rhinovirus, hepatitis E), vooral met moleculaire en serologische technieken
  • moleculaire bacteriologie en ecologie: onderzoek ecologie humane flora, proteomics/secretomics, gram+ bacteriën
  • experimentele virologie: dengue virus, influenzavirussen en HPV
  • (moleculaire) epidemiologie van infectieziekten: evolutionaire en geografische verspreiding van bacteriële pathogenen
  • infectiepreventie: bacteriologische veiligheid rond medische ingrepen en voorkoming en bestrijding van ziekenhuisinfecties door resistente bacteriën (zoals MRSA, ESBL, VRE)