•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Over Medische Microbiologie en Infectiepreventie

Print 

​​MMBI-doelstellingen

  • Bescherming van patiënten tegen infecties,
  • het geven van snelle en juiste diagnostische antwoorden
  • het geven van advies t.a.v. optimale behandeling
  • het bijdragen aan kennis en innovatie
  • in het belang van onze patiënten


Dit zijn de doelstellingen van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie (hoofd: Prof. dr. H.G.M. Niesters) aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het is de taak van de afdeling om deze kennis en vaardigheden, in het belang van alle patiënten, te verspreiden middels publicaties, scholing en opleiding.

Om deze taak te volbrengen, behelzen de activiteiten van de afdeling (die beschikt over ca. 150 medewerkers) naast diagnostiek en onderzoek op het gebied van virale, bacteriële, schimmel-, en parasitaire infecties, ook de opleiding van studenten, coassistenten en arts-assistenten. De afdeling is primair verantwoordelijk voor alle microbiologische diensten en de ziekenhuishygiëne in het UMCG, dat een instelling voor derdelijnszorg alsmede een academisch opleidingsziekenhuis is, en dat over een groot scala aan faciliteiten voor gespecialiseerde patiëntenzorg beschikt.

Ten aanzien van patiëntenzorg biedt de afdeling een volledig spectrum aan de allernieuwste diagnostische procedures voor een snelle, precieze en op de patiënt afgestemde diagnose van infectieziekten. Onderzoeksuitslagen worden altijd voorzien van klinisch advies op basis van epidemiologische kennis over ziekteverwekkers en hun mate van gevoeligheid voor antibiotica, teneinde de individuele patiënt optimaal te behandelen.
Op het gebied van onderzoek richt de afdeling zich op een beter inzicht in de rol van micro-organismen in ziekte en gezondheid. Bij dit onderzoek worden methoden aangewend variërend van de moleculaire genetica van ziekteverwekkers tot de moleculaire diagnostiek, moleculaire epidemiologie en klassieke epidemiologie.

Wat betreft scholing en opleiding verzorgt de afdeling onderwijs aan geneeskundestudenten en studenten in de biomedische wetenschappen en de biowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en verzorgt zij tevens scholing en opleiding van artsen, verpleegkundigen en ziekenhuishygiënisten van andere instellingen. Binnen het medisch centrum biedt de afdeling onderwijs en opleiding in de medische microbiologie aan coassistenten en verzorgt zij de opleiding tot medisch specialist.