•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opleiding binnen de afdeling MMBI

Print 

​​​De opleiding voor het specialisme medische microbiologie  (arts-microbioloog)

Duur

De opleiding  voor het specialisme medische microbiologie duurt vijf jaar.

Opleiders en opleidingsziekenhuizen

In de regio Noordoost Nederland beschikt het UMCG als enige over een erkenning voor een vijfjarige opleiding voor elk jaar in het specialisme Medische Microbiologie. Binnen deze regio wordt in opleidingsverband nauw samengewerkt met het Laboratorium voor Infectieziekten (LvI) en in het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten Izore. Deze beide organisaties zijn erkend voor een deelopleiding van tenminste 1 jaar. Daardoor wordt aan de aios de mogelijkheid geboden zich te verdiepen in de microbiële aandoeningen, die zich in de openbare gezondheidszorg, de huisartspraktijk en de zorginstellingen buiten het UMCG voordoen.

Curriculum

Tijdens de opleiding worden laboratoriumvaardigheden aangeleerd en wordt de vertaalslag hiervan naar de kliniek gemaakt. Gaandeweg de opleiding gaat het consulentschap een steeds belangrijker onderdeel worden. De opleiding omvat de onderdelen bacteriologie, virologie, serologie, mycologie, parasitologie, ziekenhuisepidemiologie en public health. De opleiding bevat een aantal verplichte cursussen, deels intern, deels extern.

Tijdens de opleiding in het UMCG wordt in toenemende mate het accent gelegd op training in moleculaire detectie- en typeringstechnieken.

In het UMCG kan 9 maanden besteed worden aan microbiologisch wetenschappelijk onderzoek met een klinisch, epidemiologisch of een meer fundamenteel accent. Een bijzonder en uniek onderdeel voor Nederland is het aandachtsgebied van de orale microbiologie. Bij de keuze van het onderwerp speelt de persoonlijke belangstelling van de aios een belangrijke rol. In een aantal gevallen kan deze wetenschappelijke stage leiden tot een betrokkenheid bij het onderzoek op langere termijn en een PhD traject. Daar aantoegevoegd bestaat gedurende drie maanden de mogelijkheid tot een persoonlijke verdieping in een van de bovengenoemde deelgebieden.

Subspecialisatie.

Na registratie als specialist is subspecialisatie mogelijk in o.a. het aandachtsgebied klinische virologie.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatiebrieven kunt u richten aan de opleider. De brief kan kort zijn als uit het bijgevoegde CV een duidelijke affiniteit met het vakgebied blijkt.

Meer informatie

Voor meer informatie over het opleidingsschema kunt u contact opnemen met de opleider. Artsen-microbioloog  zijn van harte bereid vakinhoudelijke informatie te geven. In overleg behoort een dag 'meelopen' tot de mogelijkheden. U kunt ook bellen met het secretariaat van de opleider in het UMCG, 050-3613480. Of kijk op de website van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) of de website van de KNMG: www. KNMG.artsennet.nl.

Opleiders en opleidingsziekenhuis en -instituut Medische Microbiologie

OpleidingOpleiderPlaatsvervangend opleider
Laboratorium voor infectieziekten/ Medisch centrum Leeuwarden (Izore)
Dr. J. van Zeijl -
Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, LabMicTA Dr. N. Al Naiemi Dr. F.C.G. Geeraedts

Opleider G. Kampinga  
 
Dr. Greetje Kampinga
Hoofd van sectie Klinische Bacteriologie/ Chef de Clinique

Tel: +31.(0)50 361 3773
Mail: G.Kampinga