•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opleiding tot medisch specialist

Print 

Opleiding tot arts-microbioloog

De opleiding voor het specialisme medische microbiologie duurt vijf jaar en bestaat uit drie laboratoriumtechnische en theoretische jaren en twee klinische applicatiejaren. Door de jaren heen is er een geleidelijke ontwikkeling van de competenties die noodzakelijk zijn voor een professionele uitoefening van het specialisme. Er is ruimte voor verdieping in een onderzoeksonderwerp binnen een van de wetenschappelijke thema's van de afdeling, waarbij gestreefd wordt naar een promotietraject. De opleiding is modulair van karakter. De beroepsvereniging heeft in 2005 een examen geïntroduceerd, waar alle assistent-geneeskundigen in opleiding verplicht aan meedoen. In het UMCG hanteert de agio een persoonlijk portfolio.

Vernieuwing in opleiding

De afgelopen tien jaren is in het UMCG het aantal beschikbare opleidingsplaatsen voor medische microbiologie toegenomen van een tot vijf. Deze uitbreiding is gefinancierd uit het masterplan dat de academische ziekenhuizen met de zorgverzekeraars zijn overeengekomen met het oog op een toename van het aantal medisch specialisten. Gebleken is dat dit aantal nog steeds te laag is om te kunnen voldoen aan de vraag van nieuw opgeleide specialisten in de noordelijke regio. Er wordt naar gestreefd het aantal opleidingsplaatsen uit te breiden. De door de beroepsvereniging en MSRC geaccordeerde nieuwe competentie-georiënteerde beroepsspecifieke thema's zullen de leidraad vormen voor de moderne specialistische opleiding tot arts- microbioloog in het UMCG.

De opleiding tot ziekenhuishygiënist duurt anderhalf jaar en is een in-service kopopleiding op de HBO Verpleegkunde of HLO Medische Microbiologie. Naast het werk als ziekenhuishygiënist volgt de medewerker een aantal modules bij het Wenckebach Instituut, waarbij op ruime schaal gebruik wordt gemaakt van de expertise binnen de afdeling Medische Microbiologie. De onlangs aangetrokken hoogleraar Medische Microbiologie, met als bijzondere opdracht de epidemiologie van infectieziekten, is de inhoudelijke trekker van het programma. Momenteel worden binnen de afdeling een aantal hygiënisten opgeleid.

Veel medisch microbiologische analisten volgen hun opleiding op de Hanze Hogeschool in Groningen en het van Hall Instituut in Leeuwarden. De praktische stages van deze opleidingen worden begeleid in onze laboratoriumsector door ervaren analisten en door medisch specialisten. Voorts wordt structureel ondersteuning verleend aan de Hanze Hogeschool/ van Hall Instituut door één van de medisch specialisten. Deze belangrijke relatie zal worden gecontinueerd.

De Hanze Hogeschool, inmiddels Hanze University Groningen, Institute for Life Science & Technology genoemd, is onlangs met het UMCG een overeenkomst aangegaan om op structurele basis samen te werken bij de opleiding tot medisch analist op HBO niveau. Dit betekent dat van onze laboratoriummedewerkers een aanzienlijke inspanning wordt gevraagd voor de continue begeleiding van extra leerlingen. Daar zich nu reeds knelpunten voordoen bij het realiseren van de dagelijkse productie zal naar een oplossing moeten worden gezocht hoe deze stagiaires geaccommodeerd kunnen worden.

De afdeling heeft veel expertise op het gebied van de diagnostiek van anaërobe bacteriën en sequentie ge-baseerd typering. Hierbij organiseert de afdeling een nationale en internationale 3-daagse training/cursus voor moleculaire typering en een cursus voor anaërobe bacteriologie.

 

Opleider G. Kampinga  

Dr. Greetje Kampinga
Klinische Bacteriologie

Teleloonnummer: +31 (0)50 361 0393
E-mailadres: G.A. Kampinga