•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Curriculum

Print 

​De afdeling Medische Microbiologie is onder te verdelen in vijf secties​ met eigen specifieke aandachtsgebieden:

 • klinische bacteriologie: consultatie voor microbiële infecties (inclusief parasitaire en schimmelinfecties), onderzoek resistentie problematiek en cystic fibrosis en expertisecentrum anaerobe bacteriologie
 • klinische virologie: consultatie virale infecties, epidemiologie van respiratoire en gastrointestinale infecties, ontwikkeling moleculaire technieken
 • moleculaire bacteriologie en ecologie: onderzoek ecologie humane flora, proteomics/secretomics, gram+ bacteriën
 • moleculaire virologie: onderzoek epidemiologie HIV, dengue virus, influenzavirussen en HPV
 • epidemiologie van infectieziekten: evolutionaire en geografische verspreiding van bacteriële pathogenen
 • orale microbiologie: parodontale infecties en systemische gevolgen, infecties rond tandvervangende implantaten
 • infectiepreventie: bacteriologische veiligheid rond medische ingrepen en voorkoming en bestrijding van ziekenhuisinfecties door resistente bacteriën
   

De opleiding

De opleiding tot arts-microbioloog duurt vijf jaar. Bij de start van de opleiding wordt in een individueel opleidingsplan (IOP) vastgelegd hoe lang en wanneer aios hun opleiding buiten het UMCG volgt. Zij kunnen daarvoor naar het Laboratorium voor Infectieziekten / Martiniziekenhuis Groningen of IZORE Centrum voor Infectieziekten Friesland / Medisch Centrum Leeuwarden.

Curriculum

De opleiding omvat de modules:

 • bacteriologie (12 maanden)
 • virologie (12 maanden)
 • mycologie (3 maanden)
 • parasitologie (3 maanden)
 • infectiologie en intercollegiale consulten (12 maanden)
 • wetenschappelijke vorming (9 maanden)
 • openbare gezondheidszorg (2 maanden)
 • infectiepreventie en ziekenhuishygiëne (3 maanden)
 • laboratoriummanagement (tijdens de hele opleiding)
 • verdiepingsstage (4 maanden)


Cursorisch onderwijs

De opleiding bevat een aantal verplichte cursussen: immunologie, parasitologie, moleculaire technieken, anaeroben, mycologie, management en epidemiologie. Een aantal van de cursussen wordt in het UMCG gegeven, een aantal extern.

Werkplekleren

In de eerste twee jaar wordt de basis van de opleiding gelegd door het verwerven van technische laboratoriumvaardigheden en -kennis. Geleidelijk wordt deze fundamentele kennis toegepast binnen een klinische setting. Door het contact met de verschillende specialismen wordt er een brug geslagen van diagnostiek naar daaruit voortvloeiende therapeutische en preventieve adviezen (consulten). De aios is aanwezig bij de dagelijkse overdrachtsbesprekingen en de wekelijks multidisciplinaire besprekingen. Voor administratieve bezigheden en zelfstudie beschikt elke aios over een eigen werkplek met toegang tot alle UMCG-faciliteiten.

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels de jaarlijkse, verplichte kennistoets van de NVMM, Korte Praktijkbeoordelingen (KPB’s), voortgangs-, evaluatie- en jaargesprekken.

Keuzestages en wetenschappelijk onderzoek

Er zijn vier maanden gereserveerd voor een keuzestage. In principe is het mogelijk deze stage in combinatie met negen maanden wetenschappelijk onderzoek bij een van de genoemde aandachtsgebieden te doen. Belangstelling voor een promotietraject wordt gestimuleerd.

Subspecialisatie

In het vijfde jaar kan differentiatie plaatsvinden bij de praktische beroepsuitoefening in de richtingen bacteriologie of virologie.

Solliciteren

Sollicitatiebrieven kunt u richten aan de opleider. De brief kan kort zijn als uit de bijgevoegde CV een duidelijke affiniteit met het vakgebied blijkt. Open sollicitaties zijn te allen tijde welkom. Het aantal nieuwe aiosplaatsen per jaar vindt u onder instroom.

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding medische microbiologie of adresgegevens van de opleider kunt u contact opnemen met mw. Ank Vugteveen (t) 050 3613480 (e) h.j.vugteveen[at]mmb.umcg.nl. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. Kijk op website van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie voor meer informatie over het specialisme.

 • Medisch specialisten
 • Huisartsen en Specialisten Ouderengeneeskunde
 • Sociaal geneeskundigen
 • Tandheelkundige vervolgopleidingen
 • Klinisch technologische opleidingen