•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opleiding tot medisch moleculair microbioloog (MMB'ers)

Print 

Binnen de diagnostiek van infectieziekten heeft de moleculaire diagnostiek het laatste decennium een prominente plaats ingenomen. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich de komende jaren zal voortzetten en dat de moleculaire diagnostiek een groot deel van de “klassieke” microbiologische technieken zal vervangen.

Om deze vorm van diagnostiek zo goed mogelijk te kunnen verrichten op een kwalitatief hoog niveau is het noodzakelijk dat er deskundigen op het gebied van de moleculaire diagnostiek van infectieziekten worden opgeleid. Deze deskundigen, de zogenaamde medisch moleculair microbiologen (MMM), zullen werkzaam zijn op de medisch microbiologische diagnostieklaboratoria. Zij zullen er, samen met andere vakspecialisten waaronder de arts-microbiologen, werkzaam zijn in de moleculaire diagnostiek van infectieziekten. De functie van deze MMM zal bestaan uit het verrichten, coördineren en implementeren van moleculaire diagnostiek en moleculaire epidemiologie van infectieziekten.
In het UMCG kan de opleiding tot MMM worden gevolgd. Opleider is prof. dr. H.G.M. Niesters

De opleiding tot MMM is een vervolgopleiding (de zogenaamde kopopleiding) met als basis de MMO-registratie van de SMBWO en duurt in principe 2 jaar. In elk centrum waar een MMM-opleiding gevolgd kan worden is een opleidingscommissie samengesteld. Van deze commissie maken diverse vakspecialisten, waaronder de opleider arts-microbioloog, deel uit.

Het programma van de MMM-opleiding omvat volgende onderdelen: 18 maanden moleculaire diagnostiek en moleculaire epidemiologie, 4 maanden conventionele bacteriologie, virologie, parasitologie, mycologie en serologie en 2 maanden infectiepreventie, kwaliteit, onderwijs en management.

De MMM-opleiders van de diverse centra in Nederland vormen samen een concilium MMM.
In dit concilium worden alle zaken betreffende de MMM-opleiding besproken en vastgesteld. Het concilium komt minimaal 4 x per jaar bij elkaar. Het concilium rapporteert aan het bestuur van de NVMM. Op de website van de NVMM is aanvullende informatie te vinden over de opleiding, zoals het beroepsprofiel.

Bert Niesters  
 

Prof. dr. Bert Niesters
Hoogleraar/Hoofd van sectie
Klinische Virologie
Tel: +31.(0)50 361 5060
Mail: Contact