•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderwijs voor studenten

Print 

Onderwijs en opleiding zijn belangrijke speerpunten van de afdeling Medische Microbiologie. De aanwezige kennis over de levenscyclus, de verspreiding, de behandeling en de bestrijding van micro-organismen maar ook de manier van werken in het kader van hygiëne en onderzoek wordt door de medewerkers met veel enthousiasme overgedragen aan de toekomstige generaties artsen en onderzoekers.

Medische Microbiologie en de opleiding Geneeskunde

De afdeling Medische Microbiologie participeert net als andere afdelingen van het UMCG in het tutor- en mentoronderwijs. In het eerste jaar heeft de afdeling Medische Microbiologie een grote onderwijsrol in het blok “Infectie en Afweer”. Naast colleges verzorgt de afdeling een practicum Infectieziekten. Het blok “Infectie en Afweer” laat de studenten kennismaken met de micro-organismen die normaal op en in het lichaam voorkomen met daarbij de diagnostiek en de behandeling van ziekten veroorzaakt door micro-organismen.

In latere stadia van de opleiding Geneeskunde komt het vak Medische Microbiologie terug in de blokken, waarin ziekten behandeld worden, die worden veroorzaakt door micro-organismen of een relatie hebben met een infectie.

Medische Microbiologie en andere opleidingen

Naast het onderwijs voor de Geneeskunde opleiding verzorgt de afdeling Medische Microbiologie ook onderwijs voor andere Bachelor- , Master- en Post-graduate opleidingen, waaronder:

  • Levenswetenschappen; Rijksuniversiteit Groningen
  • Graduate School for Drug Exploration (GUIDE), Universitair Medisch Centrum Groningen
  • Topmaster Medical and Pharmaceutical Drug Innovation (MPDI), Universitair Medisch Centrum Groningen


Tevens verzorgt de Medische Microbiologie ook “eigen” cursussen welke voor extern publiek toegankelijk zijn, zoals de cursus “Veilige Microbiologische Technieken (VMT)” en de cursus “Klinische Anaërobe Bacteriologie”.

Stages/afstudeeronderwerpen in het onderzoek

Binnen de afdeling Medische Microbiologie wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van virologie, bacteriologie en infectiepreventie. Het is mogelijk om als onderdeel van een wetenschappelijke opleiding een stage/afstudeeronderwerp bij ons te doen. Hierbij wordt onder supervisie van een docent en met dagelijkse begeleiding door een AIO of postdoc het opzetten en uitvoeren van onderzoek geleerd. Voor het aanvragen van een stageplaats kan contact worden opgenomen met de docenten en projectleiders van de afdeling Medische Microbiologie.

Onderwijscommissie  
Naam
dr. Buist, G.
prof. dr. Daemen, C.A.H.H.
prof. dr. Dijl, J.M. van
dr. Harmsen, H.J.M.
prof. dr. Huckriede, A.L.W
dr. Lo ten Foe, J.R.
prof. dr. Niesters, H.G.M.
dr. Sinha, B.
dr. Smit, J.M.
dr. Waarts, B.L.