•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Algemene verklaring

Print 

Onderwijs, stages en opleiding

De afdeling geeft onderwijs aan studenten geneeskunde en lifesciences en biedt opleidingstrajecten op het gebied van Medische Microbiologie en ziekenhuishygiëne aan.

Onderwijs
 • Onderwijs op het vakgebied Medische Microbiolgie voor Geneeskundestudenten
 • Onderwijs op het vakgebied Medische Microbiolgie voor studenten van het International Bachelor of Medicine
 • Onderwijs voor studenten van Lifesciences

Opleiding
 • Opleiding tot medisch specialist op het vakgebied Medische Microbiologie
 • Opleiding tot medisch moleculair microbioloog
 • Opleiding tot ziekenhuishygiënist (coördinatie: Wenckebach Instituut)
   

Onderwijs en opleiding zijn belangrijke speerpunten van de afdeling Medische Microbiologie. De aanwezige kennis over de levenscyclus, de verspreiding, de behandeling en de bestrijding van micro-organismen maar ook de manier van werken in het kader van hygiëne en onderzoek wordt door de medewerkers met veel enthousiasme overgedragen aan de toekomstige generatie personeel in de gezondheidszorg.

Medische Microbiologie en het onderwijs Geneeskunde

De afdeling Medische Microbiologie participeert net als andere afdelingen van het UMCG in het tutor- en mentoronderwijs. In het vierde blok van het eerste jaar verzorgt de afdeling Medische Microbiologie het blok “Infectieziekten” met een practicum. Het blok “Infectieziekten” laat de studenten kennismaken met de micro-organismen die normaal op en in het lichaam voorkomen met daarbij de diagnostiek en de behandeling van microbiële ziekten.
In latere stadia van de opleiding Geneeskunde komt het vak Medische Microbiologie terug in de blokken, waarin microbiële ziekten of aan infecties gerelateerde ziekten worden behandeld. Het is mogelijk een junior co-schap of een wetenschappelijke stage te volgen bij de afdeling, waarbij de begeleiding door een arts-microbioloog plaatsvindt.

Medische Microbiologie als opleidingsafdeling

De afdeling is bevoegd tot het verzorgen van de medisch specialistische vervolgopleiding tot arts-microbioloog, de opleiding tot “Medisch Microbiologisch Onderzoeker (MMO)” en de opleiding “Moleculair Medisch Microbioloog (MMM)”. Ook organiseert de afdeling onder auspiciën van het Wenckebach Instituut de opleiding “Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie”.
Voorts verzorgt de afdeling de praktische training van HLO-studenten tijdens hun opleiding tot Medisch Microbiologisch analist en is de afdeling een leerbedrijf voor de Middelbare Laboratorium Opleiding. Met trots kunnen wij melden, dat de afdeling in 2009 een prijs heeft ontvangen voor het beste leerbedrijf 2008 in de categorie laboratorium techniek van het Kenniscentrum PMLF.

Medische Microbiologie en andere opleidingen

Naast het onderwijs voor de Geneeskunde opleiding verzorgt de afdeling Medische Microbiologie ook onderwijs voor andere Bachelor- , Master- en Post-graduate opleidingen, waaronder:

 • Levenswetenschappen; Rijksuniversiteit Groningen
 • Graduate School for Drug Exploration (GUIDE), Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Topmaster Medical and Pharmaceutical Drug Innovation (MPDI), Universitair Medisch Centrum Groningen

Tevens verzorgt de Medische Microbiologie ook “eigen” cursussen welke voor extern publiek toegankelijk zijn, zoals de cursus “Veilige Microbiologische Technieken (VMT)” en de cursus “Klinische Anaërobe Bacteriologie”.
Tenslotte wordt onderwijs gegeven op aanvraag of uit eigen initiatief aan de verschillende afdelingen binnen het UMCG, waarbij instructie gegeven wordt met betrekking tot veilig en hygiënisch handelen in patiëntenzorg en onderzoek.

Stages/afstudeeronderwerpen in het onderzoek

Als onderdeel van een wetenschappelijke opleiding kan een stage/afstudeeronderwerp bij ons worden doorlopen. Onder supervisie van een docent en met dagelijkse begeleiding door een AIO of postdoc wordt het opzetten en uitvoeren van onderzoek geleerd. Voor het aanvragen van een stageplaats kan contact worden opgenomen met de docenten en projectleiders van de afdeling Medische Microbiologie. De verschillende onderzoeksprojecten, die nu plaatsvinden en de projectleider hiervan vindt u op deze website.