•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Patiëntenzorg en diagnostiek

Print 

Onderdelen binnen de patiënten zorg zijn: infectiepreventie, diagnostiek en advies betreffende infectieziekten.

Infectiepreventie

De sectie infectiepreventie heeft als taak de veiligheid van patiënten te verbeteren en patiënten te beschermen tegen behandelingsgeassocieerde infecties (ziekenhuisinfecties). Bij de sectie infectiepreventie werken arts-microbiologen en ziekenhuishygiënisten en de sectie levert een bijdrage in de opleiding tot arts microbioloog.

Door de sectie infectiepreventie wordt binnen de afdeling microbiologisch contactonderzoek gedaan van patiënten en medewerkers. Tevens worden oppervlaktes en b.v. endoscopen onderzocht. De sectie houdt zich tevens bezig met microbiologische en epidemiologische surveillance en moleculaire typering.

Samen met de link-docs en link-nurses wordt een umcg-breed infectiepreventie netwerk gevormd. Verschillende onderzoeksprojecten worden in samenwerking met de sectie infectiepreventie gedaan en hebben hun focus op de moleculaire epidemiologie van antibioticaresistente micro-organismen (b.v. MRSA, ESBL, VRE).

Infectieziekten diagnostiek

Hieronder valt de diagnostiek van bacteriën, virussen, schimmels, gisten, parasieten en protozoën. Deze diagnostiek wordt uitgevoerd middels het hele spectrum van klassieke en moderne methoden Hieronder valt o.a. de kweek cultuur, de serologie, de moleculaire diagnostiek (RT-PCR, Sequencering) en massaspectroscopie (Maldi-TOF)

Therapieadvies van infectieziekten

Een belangrijke rol van de arts microbioloog is het adviseren van een optimale therapie bij infectieziekten. Hierbij is de informatie belangrijk die door microbiologische diagnostiek wordt vastgesteld. De therapie wordt op die manier zo optimaal mogelijk voor de patiënt en zijn actuele situatie ingesteld. Hiervoor wordt niet alleen de oorzaak van de infectie gezocht maar ook welk antibioticum in welke concentratie het best bij de therapie van de betreffende patiënt past (personalized microbiology).

Management Team (MT) 5

Het MT5 is het centrale bestuurorgaan van de afdeling voor patiëntenzorg, diagnostiek en infectiepreventie.

Voorzitter: Prof. Dr. Alex W. Friedrich (Hoogleraar Medische Microbiologie/afdelingshoofd)

Leden:

  • prof. dr. Bert Niesters (Hoogleraar Moleculaire Microbiologie - hoofd van de sectie klinische virologie en infectieserologie)
  • dr. Greetje Kampinga (Arts microbioloog – hoofd van de sectie klinische bacteriologie)
  • Johan de Jong, manager bedrijfsvoering

Voor de meest belangrijke activiteiten en taken zijn portfolio’s gedefinieerd. Een lid van het MT5 is verantwoordelijk voor het portfolio en stuurt de hem opgelegde zaken in overleg met het MT5. Omdat vaak andere medewerkers bij deze taken worden betrokken, zijn project- en werkgroepen gedefinieerd. (Bijv. werkgroep CCKL accreditatie, projectgroep Klaar voor de toekomst – durf te kiezen)