•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Grensoverschrijdende informatie over patiëntenzorg, onderzoek en opleiding

Print 

Ziekteverwekkers kennen geen grenzen en dit moet daarom ook gelden voor de bescherming tegen infecties. Omdat het UMCG in Groningen een belangrijke rol in de grensoverschrijdend patientenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding speelt, wordt er een initiatief genomen voor een grensoverschrijdende samenwerking om de communicatie tussen zorginstellingen over de grens met Duitsland te verbeteren en een verspeiding van infectieziekten te voorkomen.
Een eerste onderzoeks- en preventienetwerk (EUREGIO MRSA-net) werd in 2005 gevormd in de regio Twente-Münsterland. In 2009 klonk het startschot voor het huidige project EurSafety Health-net. Behalve om verspreiding van de succesvolle ervaringen over het gehele Nederlands-Duitse grensgebied, gaat het in dit project vooral om het genereren van grensoverschrijdende kennis en om het bevorderen van communicatie, voorlichting en bijscholing op het gebied van infectiepreventie. Dit is van groot belang omdat naast MRSA ook andere veroorzakers van infecties als ESBL, VRE, maar ook norovirussen, hepatitis E of EHEC een steeds belangrijkere rol spelen.

Gebleken is dat de basisvoorwaarde voor een succesvolle bescherming tegen infecties wordt gevormd door consequente samenwerking tussen alle partijen die een bijdrage leveren aan de zorg voor patiënten, en wel een samenwerking die uitstijgt boven de afzonderlijke instellingen en landen. Alleen op deze manier is het mogelijk de verspreiding van infectieziekten op een effectieve manier te bestrijden. Individuele instellingen of sectoren in de zorg zullen er niet alleen in in slagen deze problematiek het hoofd te bieden. Netwerkvorming is dan ook onontkoombaar. De groeiende mobiliteit van mensen in Europa en daarmee ook van patiënten en medisch personeel, maakt de vorming van grensoverschrijdende netwerken noodzakelijk.